Komende maanden onderhoud fabrieken op industrieterrein Chemelot

04 april 2019|Nieuws

Vanaf medio april wordt op Chemelot de komende maanden groot onderhoud uitgevoerd bij een aantal van onze fabrieken. Dit betekent dat een aantal fabrieken wordt stilgezet om deze van binnen en buiten te inspecteren, schoon te maken en waar nodig onderdelen te repareren, te vernieuwen of te verduurzamen. Hiermee investeren we verder in veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. Gedurende de onderhoudstop verrichten honderden tot duizenden medewerkers, van zowel bedrijven van Chemelot als bedrijven uit de omgeving van Chemelot, in enkele weken tijd enorm veel werk.

Om een fabriek veilig uit bedrijf te nemen en daarna weer op te starten, wordt gebruik gemaakt van het fakkelsysteem. Dit is een veiligheidsmaatregel en kan mogelijk gepaard gaan met licht- en/of geluidsoverlast. We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De onderhoudstops nemen in totaal een aantal maanden in beslag. Op de piek van de werkzaamheden, rond eind augustus, verwachten wij zo’n 2.500 tijdelijke medewerkers extra op onze locatie. Dit kan leiden tot extra verkeersdrukte op de wegen rond Chemelot. We proberen de aanwezigheid van de tijdelijke medewerkers waar mogelijk te spreiden en hebben bijvoorbeeld extra parkeerplaatsen op ons terrein gereserveerd. Zo wordt extreme drukte op de wegen vermeden en kan er aan de parkeerbehoefte worden voldaan.

Wij beseffen dat omwonenden hinder kunnen ondervinden van onze onderhoudswerkzaamheden maar wij zullen ons uiterste best doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken,.

Volgens planning zijn de werkzaamheden in het najaar afgerond en zijn onze fabrieken weer klaar voor de toekomst. Via de website  en de social media kanalen worden regelmatig bericht gepubliceerd over het verloop van de stops.  

Wat is eigenlijk een onderhoudstop?

Klein onderhoud gebeurt continu, maar voor een ‘grote beurt’ en wettelijke verplichte inspecties willen we ook het binnenwerk van fabrieken helemaal controleren. In vakjargon wordt dan gesproken van een onderhoudstop, Turn Around of shutdown. Voor een onderhoudstop moet een fabriek vanwege de veiligheid van tijd tot tijd worden stilgelegd.

Zo’n onderhoudstop vergt een lange en zorgvuldige voorbereidingstijd en is een grote, complexe operatie waarbij tijdens de stop zelf veel mensen betrokken zijn, ook van buiten de eigen organisatie. Op topdagen zijn er tot wel duizenden medewerkers extra aan het werk. Hierdoor blijft een stop meestal niet onopgemerkt voor de omgeving.

Een stop gebeurt zeer planmatig, aan de hand van een planning en een draaiboek waarin elke handeling is beschreven. De voorbereidingen starten zeker een jaar voordat de daadwerkelijke stop plaatsvindt.

Informatie over de stops

Via deze link is meer informatie te vinden over de achtergrond en reden van een TA en ook is hier een filmpje te bekijken waarin dit wordt toegelicht. Wanneer er klachten of vragen rondom hinder zijn, kunnen deze worden gemeld bij de Milieuklachtenlijn via het gratis nummer 0800 0223363