Stap in de wereld van Chemelot

Verantwoord groeien

Het uitgroeien tot de meest competitieve en duurzame materialen- en chemiesite van West-Europa kan alleen maatschappelijk verantwoord plaatsvinden. De bedrijvigheid op Chemelot moet in balans zijn met de leefbaarheid en veiligheid in de naaste omgeving. Chemelot voelt zich oprecht verbonden met de samenleving om hen heen. Met de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, de provincie Limburg, Nederland, de Euregio en Europa.

Mede dankzij de unieke combinatie van bedrijven, producten, diensten en innovatiekracht op één locatie kan Chemelot een grote bijdrage leveren aan versterking van de economische structuur in de gehele regio en aan de (innovatie in de) chemie- en materialensector in Nederland. Ook kan de toenemende innovatiekracht van de Campus van steeds grotere betekenis worden voor de huidige en toekomstige site-users. Chemelot is een magneet voor bedrijven en kennisinstellingen die voorop lopen in duurzaamheid en innovatie. Het biedt prachtige kansen om de werkgelegenheid in de regio verder uit te bouwen. Daarbij hecht Chemelot eraan om de strenge voorwaarden aan veiligheid te blijven handhaven en de communicatie hierover sterk te verbeteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er continu de dialoog gezocht wordt met omwonenden, gemeenten, provincie Limburg en andere stakeholders. Alle belanghebbenden hebben één aanspreekpunt op Chemelot. Eén loket waar ze terechtkunnen met al hun vragen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in de genen van Chemelot. Programma’s als Chemelot2Discover en Jetnet stimuleren kinderen tot de keuze voor techniek. Het Fonds Sociale Instellingen (FSI), waar maatschappelijke, sociale en culturele doelen subsidies kunnen aanvragen, is al actief sinds 1918. Individuele bedrijven op Chemelot sponsoren diverse culturele organisaties (Philharmonie Zuid Nederland en het Bonnefantenmuseum) en sportverenigingen (handbalvereniging OCI-LIONS, HC Scoop) structureel. Jaarlijks bezoeken honderden mensen de site tijdens open dagen. Tot slot is het ‘Groene Net’ een heel ander mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.