Stap in de wereld van Chemelot

De organisatie Chemelot

Chemelot heeft de ambitie door te groeien tot de meest duurzame en concurrerende chemiesite van West-Europa. Belangrijk is dat deze groei maatschappelijk verantwoord plaatsvindt. Chemelot is een belangrijke economische motor van Limburg en Nederland. Het totale terrein bestaat uit het Industrial Park met bijna honderdvijftig instellingen en bedrijven waaronder multinationals als Arlanxeo, AnQore, DSM, Fibrant, OCI Nitrogen en Sabic. Daarnaast behoort de Brightlands Chemelot Campus tot de locatie, sterk verbonden met de Brightlands campussen in Maastricht, Heerlen en Venlo. Als de plannen worden verwezenlijkt groeit de directe werkgelegenheid op Chemelot naar meer dan 10.000 mensen in 2025. Op dit moment werken ruim 6.100 mensen op het Industrial Park, nog eens 2.000 op de campus en herbergt Chemelot ongeveer 600 studenten.

Chemelot wil met name haar unieke kwaliteit - de combinatie van onderzoek en ontwikkeling (R&D) op de campus en industriële productie op het industriepark - verder uitbouwen. Op de site is voor nieuwe chemische bedrijven nog voldoende ruimte. De campus groeit nu harder dan verwacht en zal zodanig doorgroeien dat in 2023 op het huidige Chemelot-terrein geen ruimte meer is. Verdere uitbreiding van de campus in noordelijke richting lijkt dan de meest logische mogelijkheid.

Op weg naar Chemelot 2025 is het belangrijk om één aanspreekpunt en gezicht naar buiten te hebben voor de overheid, omwonenden en andere stakeholders. De organisatie Chemelot is een loket dat samenwerkingspartners ondersteunt en ontzorgt bij vragen over onder meer vergunningen, financiering, maar ook bij calamiteiten.

De directeur Chemelot werkt nauw samen met de site-users en behartigt hun belangen om een goed ondernemers- en innovatieklimaat te waarborgen. Het communicatieteam draagt zorg voor het vormgeven en uitvoeren van de reputatie- en communicatiestrategie. En het acquisitieteam zoekt (duurzame) bedrijven die zich potentieel op Chemelot willen vestigen.