Chemelot 2023
Te zien en horen

Te zien en horen

Als buur van ons chemisch industrieterrein zul je nieuwsgierig zijn naar wat je ziet en hoort. Wanneer je Chemelot nadert zie je al voordat je bij het hek bent onze imposante koeltorens, onze fabrieken, kilometerslange buizen, hoge pijpen en nog veel meer.

Klik hieronder op de linkjes (onderstreepte tekst) voor meer informatie over wat je kunt zien en horen op Chemelot.

Wat kun je nog meer zien?

Fakkel
Je kunt boven Chemelot wel eens een vlam zien branden en zelfs horen branden.
Onze omgeving noemt deze vlam ook wel ‘De kaars van Geleen’. Die vlam komt van één van onze fakkels die op Chemelot staan. Onze fakkels worden ingezet tijdens onderhoud of bij storingen om leidingen van de fabrieken veilig leeg te maken.
Deze ‘kaarsvlam’ op Chemelot, hoewel imposant, is niet gevaarlijk voor de omgeving. Integendeel, net zoals je een kaars veilig uitblaast voordat je deze opnieuw aansteekt, zijn deze fakkels van vitaal belang voor het veilig stoppen en starten van onze fabrieken.

Bruine pluim
Soms komt er een bruine pluim uit één van onze schoorstenen.
Dit gebeurt als salpeterzuur- of caprolactamfabrieken worden stilgezet of opgestart, waarbij stikstofoxiden vrijkomen die de pluim bruin of geel kleuren. De fabrieken hebben een luchtzuiveringsinstallatie, een zogenoemde DenoX-installatie, om deze stoffen te filteren. De katalysator van deze installatie zet stikstofoxiden om in water en stikstof.
Vergelijk het maar met de katalysator die in je auto zit. Die zet uitlaatgassen om naar gassen die niet of minder schadelijk zijn voor mens en milieu.  Tijdens onderhoud of een storing werkt deze luchtzuiveringsinstallatie niet en ontsnappen stikstofoxiden door de schoorsteen, waardoor je dus een bruine pluim boven Chemelot kunt zien.

Witte wolken
Boven Chemelot kun je opvallende witte wolken zien.
Die witte wolken ontstaan doordat water verdampt in koeltorens die warmte afvoeren van de ammoniakproductie. Onze koeltorens koelen het water dat gebruikt wordt in de fabriek en zorgen ervoor dat het water hergebruikt kan worden.
Voor dat koelen hebben we veel koud water nodig. Per uur stroomt er 1,5 miljoen liter water door de ammoniakfabriek. Da’s ongeveer een zwembad vol. Als die koeltorens er niet zouden zijn, dan hadden we 50 keer zoveel water nodig. De witte wolken die uit onze koeltorens komen zijn eigenlijk waterdamp. Je kunt dit vergelijken met stoom tijdens het douchen, het is dus geen rook.


Wat kun je horen?

Je kunt als omwonende ook geluiden horen afkomstig van Chemelot. Maar wat zijn die geluiden precies? Dat zijn geluiden die verband houden met bedrijfsactiviteiten in onze fabrieken.

Turnarounds
Vooral tijdens periodiek grote onderhoudsbeurten, genaamd Turnarounds, is er meer activiteit en kun je geluiden horen.
Tijdens deze Turnarounds worden onze fabrieken stilgelegd voor grondige inspecties, reinigingen en reparaties aan leidingen en apparatuur. Dit is cruciaal om toekomstige storingen te voorkomen en de veiligheid voor onze werknemers en onze omgeving te waarborgen.


Klacht melden

Ook al is wat je ziet en hoort op Chemelot een veiligheidsmaatregel, je kunt er toch overlast van hebben als je in de buurt van Chemelot woont. Zie je, hoor je of ruik je iets dat je niet helemaal vertrouwt? Laat het ons dan weten.

Je kunt gratis bellen met onze Milieuklachtenlijn.