Over Chemelot

Vestigen op Chemelot

Chemelot ontwikkelt zich snel. De volledige ‘keten’ bevindt zich hier op één locatie; Research & Developmentcentra, proef- en demonstratiefabrieken en grootschalige (chemische) maakindustrie. Variërend van innovatieve start-ups en MKB-bedrijven tot strategisch belangrijke vestigingen van wereldspelers als SABIC, OCI Nitrogen, Arlanxeo, Fibrant, AnQore, DSM, maar bijvoorbeeld ook Sekisui. Tot 2002 waren alle fabrieken en onderzoeksfaciliteiten onderdeel van één bedrijf (DSM). Op dit moment zijn er op de site (een terrein van achthonderd hectare), meer dan honderdvijftig bedrijven en instellingen aanwezig.

Voor Nederland – de nummer vier chemieproducent van Europa – is de aanwezigheid van een chemiecluster in Zuid-Limburg van grote economische waarde. Met een omzet van meer dan €10 miljard per jaar neemt Chemelot 20% van de chemiesector voor haar rekening. Samen met Rotterdam/Moerdijk, Terneuzen/Bergen op Zoom, de Eemsdelta en Emmen vormt het de top vijf van chemieclusters in Nederland. Het economisch belang hangt ook samen met de werkgelegenheid die alle bedrijven en instellingen bieden en creëren. Op dit moment werken er zo’n achtduizend mensen bij de verschillende bedrijven. En dan hebben we het nog niet over het grote aantal toeleveranciers dat verbonden is aan Chemelot via een of andere vorm van dienstverlening zoals onderhoud of logistiek, maar ook catering en beveiliging. Als de plannen voor Chemelot 2025 worden verwezenlijkt groeit de directe werkgelegenheid op Chemelot naar meer dan 10.000 mensen in 2025. Op dit moment werken ruim 6000 mensen op het Industrial Park en nog eens 2000 op de Campus. Ook herbergt Chemelot 750 studenten.

Chemelot wil met name haar unieke kwaliteit - de combinatie van onderzoek en ontwikkeling op de campus met productie op het industriepark - verder uitbouwen. Op de site is voor nieuwe chemische bedrijven nog voldoende ruimte. De campus groeit nu harder dan verwacht en zal zodanig doorgroeien dat in 2023 op het huidige Chemelot-terrein geen ruimte meer is.

Onder meer door de koepelvergunning is Chemelot een zeer aantrekkelijk bedrijventerrein voor nieuwkomers. Belangrijk is dat de groei maatschappelijk verantwoord zal gebeuren. De duurzaamheidstransitie van Chemelot is essentieel, wil het complex zich ook over tien jaar kunnen meten met de concurrenten in de wereld. Chemie betekent verbinden en dat is precies wat Chemelot nastreeft; een verdere verankering en verbinding met haar directe omgeving, met Zuid-Limburg en met de rest van Nederland en Europa.

De visie Chemelot 2025 benadrukt ook het belang van een verbeterde infrastructuur rondom Chemelot. Het terrein ligt pal aan het Europees wegennet A2/E35 (Amsterdam-Rome) en beschikt over een eigen haven en railterminal. Daarnaast is Chemelot aangesloten op pijpleidingen richting de havens van Antwerpen, Rotterdam en het Rijn-Roergebied. Om de groei mogelijk te maken is de bereikbaarheid van het terrein van groot belang. Onder meer door een zuidelijke spooraansluiting en een betere ontsluiting van Chemelot naar de A2. Een verdere scheiding van goederen- en personenvervoer maakt het terrein niet alleen veiliger maar ook beter bereikbaar.