Onze kracht

De kracht van Chemelot is de hoge mate van integratie, de kennis en expertise van de Campus, de fabrieken en de site-services. Chemelot onderscheidt zich dankzij de focus op chemicaliën, performance- en duurzame materialen voor een zeer breed scala aan toepassingen en markten. Hierdoor kunnen de fabrieken op het Industrial Park en de proeffabrieken op de Campus efficiënt opereren op het gebied van energie, grondstoffen en kosten.

Deze hoge mate van integratie en synergie is uniek en maakt dat de bedrijven op Chemelot concurrerend produceren. Door energieuitwisselling en recycling is Chemelot anno 2018 al één van de meest duurzame chemiesites in Europa. Tegelijkertijd maakt deze onderlinge afhankelijkheid Chemelot ook kwetsbaar; wij kunnen alleen competitief blijven als geen van de fabrieken sluit.

De combinatie van Industrial Park en Campus maakt Chemelot zeldzaam in zijn soort. Bedrijven als SABIC, Arlanxeo en DSM ontwikkelen in hun onderzoeksfaciliteiten duurzame producten en materialen. Denk aan anti-reflecterende coatings voor zonnepanelen en lichtgewicht materialen voor de automobielindustrie. Ook herbergt de Campus een levendige groep start-ups en (MKB-)bedrijven, zoals Flowid, Isobionics, Pharmacell en Xilloc. Voor deze (MKB-)bedrijven zijn er uitgebreide R&D- en pilotfaciliteiten.

Ook de infrastructuur op Chemelot is uniek. Het beschikt over een eigen haven (met uitstekende connectie naar naburige zeehavens) en railterminal, het chemiecluster ligt pal naast het hoofdwegennet én pijpleidingen verbinden Chemelot direct met Antwerpen, Rotterdam en het Rijn-Roergebied (het zogenoemde ARRRAcluster).

Uniek en relevant - gezien onze sterke mate van integratie - is dat Chemelot beschikt over één gemeenschappelijke omgevingsvergunning voor alle site-users. Deze koepelvergunning, die circa zestig deelvergunningen omvat, zorgt voor meer flexibiliteit in de verdeling van de beschikbare milieuruimte (zoals emissies en geluid) over de site-users en maakt het voor bedrijven eenvoudig en aantrekkelijk om zich hier te vestigen. Belangrijk voordeel voor de overheid is dat zij slechts één aanspreekpunt heeft voor de toetsing en het sturen van de vergunning. Integraal onderdeel hierbij is de check van de externe veiligheid. Het is voor ons van cruciaal belang dat wij de eigenschappen van de koepelvergunning behouden bij de overgang naar de Omgevingswet.