Duurzaam en innovatief

Binnen de chemie vinden continu nieuwe ontwikkelingen plaats. Chemische stoffen worden verbeterd, er wordt anders en duurzamer geproduceerd, reststoffen worden hergebruikt, processen worden vergroend. Het zijn allemaal ingrediënten voor vernieuwing, verduurzaming, vooruitgang en verandering. Dit geldt natuurlijk ook voor Chemelot.

Wat hebben auto-onderdelen, een colafles en dat wielershirt met elkaar gemeen? Het zijn allemaal voorbeelden van producten die hun bestaan danken aan de chemie. Ze laten zien dat de chemische industrie een onlosmakelijk onderdeel is van ons dagelijks leven. En zowel dat leven als die industrie zijn razendsnel aan het veranderen. Door nieuwe technologie en door het besef dat we als mensen nieuwe, duurzamere wegen moeten vinden om de aarde minder te belasten. De chemie kan daarin een grote rol spelen. Bijvoorbeeld door de CO2-uitstoot drastisch te verminderen, door te werken met plantaardige reststromen in plaats van fossiele grondstoffen, door productieprocessen aan te passen en door producten volledig recyclebaar te maken. Op weg naar een circulaire economie.

Dergelijke vernieuwingen zijn al volop gaande in de chemie. Maar het kan en moet sneller. De versnelde omschakeling naar groene processen en schone energie uit wind en zon kan de chemie nieuwe vleugels geven. De ontwikkelingen die daarvoor nodig zijn, komen hier op Chemelot tot stand. De campus stimuleert dit namelijk door bruggen te slaan tussen fundamenteel en wetenschappelijk onderzoek en product- en procesinnovaties in bedrijven. Er wordt op Chemelot samengewerkt aan dagelijkse processen, maar ook aan mogelijkheden om deze op een duurzamere manier te kunnen realiseren. Daarnaast wordt er gewerkt aan mogelijkheden om bijvoorbeeld groene energie op te slaan in chemische stoffen, zodat je deze kan gebruiken wanneer de wind en de zon het even laten afweten. Ook worden er meer chemische processen zonder afval ontwikkeld; met duurzame materialen en producten als opbrengst, lichter en betere kwaliteit.

Chemelot is hard op weg om de meest duurzame chemische site van Europa te worden; voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in chemie en materialen. Een chemiecluster waar al meer dan honderd bedrijven en organisaties actief zijn en samenwerken.

Door de centrale ligging kunnen mensen en partijen makkelijk met elkaar verbonden worden tot ver buiten de regio. Duurzame innovaties helpen ontwikkelen en daadwerkelijk grootschalig toepassen.