Veiligheid

Veiligheid op Chemelot

Als industriepark zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers, voor contractors en voor onze omgeving. Daarom streven we altijd naar het vermijden van ongevallen en incidenten. We zetten in op handhaving van gezondheids-, veiligheids- en milieu-eisen. Daartoe zijn de productieprocessen zo ingericht dat veiligheidsrisico’s tot een absoluut minimum zijn beperkt. ‘Veiligheid voorop' is op deze locatie al jarenlang het credo. Het geeft aan dat veiligheid bij ons eerste prioriteit is.

Hoe is de veiligheid op en rondom industriepark Chemelot geregeld?
Chemelot heeft een eigen noodorganisatie. Deze komt in actie als er iets mis gaat. Er is onder meer een eigen brandweerkorps. Met ruim 180 brandweermannen is het de grootste beroepsbrandweer van Zuid-Nederland. Regelmatig wordt er geoefend en afgelopen tijd moest de noodorganisatie ook een aantal keren echt in actie komen. Maar er zijn meer maatregelen die ervoor zorgen dat medewerkers veilig kunnnen werken en bezoekers het terrein veilig kunnen betreden en verlaten.

Veiligheid is prioriteit op Chemelot. Wellicht vraagt u zich af hoe er omgegaan wordt met veiligheid, gevaarlijke stoffen en dergelijke. Om een beeld hierover te krijgen kunt u onderstaande video bekijken.

Reactie Chemelot op rechstzaken:
In november zijn er zittingsdagen bij de rechtbank in Den Bosch naar aanleiding van incidenten uit 2015-2017 en 2019. Chemelot betreurt deze incidenten, de slachtoffers en de impact op de omgeving.

Veiligheid verbeteren is een continu proces van iedereen op Chemelot, waarin het voorkomen van ongevallen het allerbelangrijkst is.

De bedrijven hebben deze incidenten onderzocht en geëvalueerd en verbetermaatregelen uitgevoerd. Daarna heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid ze ook nog diepgaand onderzocht en waardevolle aanbevelingen gedaan. Hiermee zijn werkwijzen en processen verder aangescherpt.
De rechtszaken vormen het sluitstuk van het gesprek over de juridische verantwoordelijkheid voor de incidenten.

Recente nieuwsberichten over veiligheid: