Chemelot en netbeheerders delen data om verduurzaming te versnellen

12 december 2023|Nieuws

In een zogenoemd Data Safe House delen Chemelot en netbeheerders informatie over de verduurzamingsplannen van het industriecluster. “Netbeheerders kunnen op basis hiervan beter en tijdig plannen maken en investeringen doen in de nieuwe duurzame energie-infrastructuur. Onze industrie krijgt hierdoor meer perspectief en kan door met de verduurzamingsplannen”, stelt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.

“Ik ben daarom trots op de bijdrage die Data Safe House levert aan de verduurzaming van de industrie én onze economie”, zegt ze. “Met het Data Safe House worden vraag en aanbod vanuit industrie en netbeheerders bij elkaar gebracht zonder dat concurrentiegevoelige informatie openbaar wordt.”

Klimaatneutraal met stroom en waterstof
Het helpt de Chemelot-bedrijven in de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te produceren. De industrie verduurzaamt door grondstoffen en energie te veranderen. Fossiele grondstoffen als olie en gas worden vervangen en er is voortaan meer (groene) stroom en waterstof nodig.

Met de investeringen in infrastructuur zijn miljarden euro’s gemoeid en die moeten doelmatig en efficiënt worden besteed. De internationale bedrijven op Chemelot willen zeker weten dat de stroom en waterstof die ze nodig hebben ook echt geleverd kan worden, voordat ze een investeringsbeslissing nemen om over te stappen.

Precieze energiebehoefte
Netbeheerders zoals TenneT willen met name weten hoeveel extra elektriciteit waar en wanneer nodig is. Gasunie wil weten welke ‘gassen’ wanneer nodig zijn. Netbeheerders tastten tot nu toe vaak in het duister over de precieze energiebehoefte van Nederlandse grootverbruikers, wat de energietransitie onnodig vertraagt. Eén van de knelpunten was dat belangrijke maar bedrijfsgevoelige informatie liever niet wordt gedeeld.

Om die uitwisseling van informatie tussen bedrijven op Chemelot en netwerkbeheerders vertrouwelijk en efficiënt te laten verlopen, is stichting Data Safe House opgericht. Dit is een zelfstandige en onafhankelijke stichting die informatie van bedrijven over transitieplannen verzamelt. Chemelot bepaalt zelf wie die informatie mag inzien en blijft altijd zelf ‘eigenaar’ van de informatie. Dankzij het Data Safe House krijgen de netbeheerders betrouwbare, actuele informatie van de bedrijven zelf, die gecontroleerd is door de Data Safe House manager. René Slaghek zal deze rol voor Chemelot vervullen.

Van fossiel naar duurzaam
De bedrijven die deelnamen aan de pilot in de haven van Rotterdam waren gezamenlijk verantwoordelijk voor 70% van de totale elektriciteitsvraag in het havengebied. Om de impact verder te vergroten richt Data Safe House zich nu op industriepartijen en netbeheerders in alle Nederlandse industrieclusters: Noord Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland-West-Brabant, Chemelot en Cluster 6.

“We snappen goed dat bedrijven terughoudend zijn in het delen van bedrijfsgevoelige informatie. Tegelijkertijd hebben we bergen werk te verzetten om de klimaatdoelstellingen te halen en om de transitie van fossiele naar duurzame energie te realiseren,” stelt Niek de Jong, interim-directeur van Stichting Data Safe House. “Data met betrekking tot de toekomstige energiebehoeften speelt hierin een cruciale rol. In onze datakluis is concurrentiegevoelige informatie veilig en in goede handen.”