Duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid

Aandacht voor mens, milieu en maatschappij maakt integraal onderdeel uit van de bedrijfsvoering van alle bedrijven die zijn gevestigd op het Chemelot terrein. 

In verbinding met de omgeving 
Het uitgroeien tot de meest competitieve en duurzame materialen- en chemiesite van West-Europa kan alleen maatschappelijk verantwoord plaatsvinden. De bedrijvigheid op Chemelot zal steeds in balans moeten zijn met de leefbaarheid en veiligheid in de naaste omgeving. Wij voelen ons oprecht verbonden met de samenleving om ons heen. Met de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek, de provincie Limburg, Nederland, de Euregio en Europa. Mede dankzij de unieke combinatie van bedrijven, producten, diensten en innovatiekracht op één locatie kunnen wij als Chemelot een grote bijdrage leveren aan versterking van de economische structuur in de gehele regio en aan de (innovatie in de) chemie- en materialensector in Nederland. Ook kan de toenemende innovatiekracht van de Campus van steeds grotere betekenis worden voor de huidige en toekomstige site-users. Wij zijn een magneet voor bedrijven en kennisinstellingen die voorop lopen in duurzaamheid en innovatie.

Wij bieden prachtige kansen om de werkgelegenheid in de regio verder uit te bouwen. Daarbij hechten wij eraan om onze strenge voorwaarden aan veiligheid te blijven handhaven en onze communicatie hierover sterk te verbeteren.  Dat betekent bijvoorbeeld dat wij continu de dialoog zullen zoeken met omwonenden, gemeenten, provincie Limburg en andere stakeholders. Wij zorgen er tevens voor dat alle belanghebbenden één aanspreekpunt hebben op Chemelot. Eén loket waar ze terechtkunnen met al hun vragen. Alleen op die manier gaan wij eensgezind de toekomst tegemoet. Alleen zo garanderen wij een duurzame toekomst voor onze site.

overzicht foto Chemelot