Duurzaamheid

Aandacht voor duurzaamheid

Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met de wereld van Chemelot.
Naar aanleiding van de grote uitdaging voor onze samenleving en het Klimaatakkoord van Parijs, is er een visie opgesteld voor Chemelot (Chemelot 2025).

Sinds de visie Chemelot 2025 is gepresenteerd, zijn er al grote stappen gezet op gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan investeringen in energie-efficiëntie, Het Groene Net, het oplossen van knelpunten in de productieprocessen ('debottlenecking') etc.

Maar, we zijn er nog niet. We staan nu met zijn allen voor een grote uitdaging: een klimaat neutrale chemiesite in 2050. Dit is niet enkel een energie-transitie, maar een industrie-transitie.
De uitdaging die hierbij komt kijken, is de gehele vergroening van de processen op Chemelot. Hiervoor hebben wij ook inzet van de overheid nodig.

Chemelot heeft meer dan een plan!