Klimaattop COP28: Chemelot koploper in Nederland

30 november 2023|Nieuws

Op de klimaattop #COP28 in Dubai bespreken landen voor de 28e keer welke maatregelen er wereldwijd nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken. Chemelot heeft de ambitie om in 2050 of eerder klimaatneutraal te produceren en daarmee zijn we goed op weg. Sinds het jaar 2000 hebben de fabrieken hier namelijk maar liefst 50% minder broeikasgassen uitgestoten. Daarmee zijn we koploper in Nederland en daar zijn we trots op. 

Omdat jij en ik zoveel spullen gebruiken met onze grondstoffen erin, blijven we ze maken. Natuurlijk wel het liefst met duurzame alternatieven. Dat betekent dat we grondstoffen als olie en gas vervangen door bijvoorbeeld gerecycled plastic afval en biomassa. Zo draagt Chemelot bij aan de verduurzaming en het halen van de klimaatdoelen. In de klimaatdiscussie vormt Chemelot niet het probleem, maar de oplossing. De maatschappelijke noodzaak om een duurzame transitie in te zetten biedt voor Chemelot als geheel grote kansen, want wij denken in oplossingen.Uitgangspunt van onze langetermijnstrategie - Chemelot Strategie 2050 - is dat we in 2050 nog steeds op een veilige manier halffabricaten produceren, die nuttig en noodzakelijk zijn voor de samenleving. We doen dit dan echter op basis van herbruikbare grondstoffen en duurzame processen. Ook wordt dan nog altijd kunstmest gemaakt maar dan op een duurzame wijze met behulp van bijvoorbeeld groene waterstof op basis van huishoudelijk afval.

De ambitie voor 2050 vraagt van de bedrijven op het Chemelot-terrein omvangrijke innovaties, inspanningen en investeringen. En wij zijn daar klaar voor! De bedrijven kunnen en willen een belangrijke rol spelen en nemen hun verantwoordelijkheid om de afgesproken klimaatdoelen te halen. Niet alleen door op het chemiepark op een schonere manier en circulair te produceren. Maar ook door producten en hun toepassingen en de
bijbehorende productieprocessen te ontwikkelen die over de hele wereld voor verduurzaming kunnen zorgen. Daarnaast door het opleiden van studenten, het huisvesten en versnellen van start-ups en het faciliteren van scale-ups, die met hun oplossingen en inzichten de komende decennia onze nieuwe wereld gaan vormgeven.

Op Chemelot worden de oplossingen bedacht en ontwikkeld die helpen om de wereld duurzamer te maken. Wij hebben een rotsvast vertrouwen in techniek en vooruitgang. Heel veel wat moet gebeuren, is mogelijk. Wanneer alle stakeholders zich hieraan committeren kan de transitie gerealiseerd worden. Chemelot is de oplossingenfabriek die Nederland nodig heeft.

Wil je meer weten? Lees hier alvast verder.