‘Verbind waterstofnetwerk ook in Zuid-Limburg met Duitsland’

11 oktober 2023|Nieuws

De nieuwe waterstofsnelweg Delta Rijn Corridor is onmisbaar voor de verduurzaming van Chemelot en andere bedrijven. Deze gaat van Rotterdam en Moerdijk ten noorden van Venlo richting Keulen en Ludwigshafen, maar voor de bedrijven in Zuid-Limburg zou een zuidelijke verbinding erbij met Duitsland ook gunstig zijn.

Omdat de Duitse industrie zich nog niet definitief aan het project heeft verbonden, gaat koning Willem-Alexander op 14 november naar de grensregio Noordrijn-Westfalen, waar verklaringen worden getekend om het project te steunen. 

Cruciaal voor verduurzaming
Door een bundel buisleidingen aan te leggen voor waterstof, koolstofdioxide en mogelijk ammoniak kunnen zware industrieën in Nederland en Duitsland verduurzamen en kan de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) sterk verminderen. Buisleidingen onder de grond kunnen een goed alternatief zijn voor transport van gevaarlijke stoffen (ammoniak, lpg en propeen), in plaats van vervoer via spoor, weg en water. Het tracé van de Delta Rijn Corridor is zo’n 270 kilometer lang.
Dankzij deze belangrijke verbinding versterken industriegebieden hun strategische en economische positie in Nederland en Duitsland. Industrie en overheid noemen de Delta Rijn Corridor de duurzame ruggengraat van de economie.

Chemelot wil in 2050 klimaatneutraal produceren, door processen te elektrificeren en grondstoffen te vergroenen. We zijn koploper in Nederland met de vermindering aan broeikasgassen: 50% minder dan in 2000.

Optie richting regio Aken
Ook de regio Aken staat aan de vooravond van een grote energietransitie in de industrie, waarbij bruinkool en aardgas plaatsmaken voor waterstof. Daarom heeft Parkstad Limburg in een grensoverschrijdend consortium de oproep gedaan om ook in Zuid-Limburg de geplande waterstofleiding naar Chemelot door te trekken naar Duitsland.

Aanvankelijk was sprake van zes buisleidingen voor het transport van waterstof en kooldioxide (CO₂), aardgas, ammoniak, lpg en propeen, plus een kabel voor zeewindstroom. Dat alles in het kader van de energietransitie, veiligheid op het spoor en verduurzaming van de industrie. Via de CO₂-buis kun je broeikasgassen van de industrie afvangen en opslaan in lege gasvelden onder de Noordzee.
Door alle kabels en buizen tegelijk aan te leggen, hoef je maar één keer te graven en bespaar je kosten en overlast. Het project kost zeker tien miljard euro.
De buizen voor propeen en lpg komen vooralsnog niet. Bedrijven op Chemelot noemen het ondernemersrisico te groot om zich te committeren aan langdurige contracten.

‘Investering taak overheid’
Chemelotdirecteur Loek Radix: ,,We staan in de chemie vanwege de verduurzaming voor een enorme grondstoffentransitie. We weten nu nog niet wat over tien, twintig of dertig jaar de belangrijkste grondstoffen worden. Is dat waterstof, ammoniak, methanol, ethanol of pyrolyse-olie? Dat maakt het voor de fabrikanten heel moeilijk om nu in buisleidingen te investeren. Dat mag je ook niet van ze verwachten, want ze staan al voor enorme uitdagingen in hun eigen fabrieken."

Hij ziet het als taak van de overheid om in buisleidingen te investeren. ,,Ik vind het eerlijk gezegd een gemiste kans dat de overheid niet zelf toekomstbestendige buisleidingen aanlegt. Ze investeren wel in wegen, in spoorwegen, in waterwegen. En buisleidingen zijn juist de veiligste en klimaatneutraalste manier van transport."