Fakkelen, waarom gebeurt dat?

Veiligheid is voor chemiebedrijven topprioriteit. De installaties en voorzieningen zijn dusdanig ontworpen, gebouwd en onderhouden dat zij voldoen aan (internationale) strenge veiligheidseisen. Daarnaast zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en gelden er veiligheidsprocedures en -afspraken. In een veiligheidsbeheerssysteem is vastgelegd wat ieder bedrijf doet om de veiligheid te borgen. Werken aan veiligheid is een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar, leren van fouten en verbeteringen doorvoeren. Helaas is het niet te voorkomen dat omwonenden soms hinder ondervinden van de bedrijfsvoering op het industrial park. Maar we leggen graag uit wat de installaties en voorzieningen op het Chemelot-terrein doen en wat er precies gebeurt.

Een aantal fabrieken op Chemelot beschikt over een fakkelsysteem. Een fakkel is een veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat de druk in de installatie te hoog wordt. Het restant aan gassen in de installaties worden afgevoerd via de fakkel en milieuverantwoord verbrand, zodat er veilig gewerkt kan worden. De fakkel is een stalen toren met in de top een brander (met waakvlam) die op voldoende afstand van de installaties staat. Bij onderhoud en verstoringen in het productieproces wordt gebruik gemaakt van het fakkelsysteem. Daarnaast kan er een continue fakkel te zien zijn, in de vorm van een ‘waakvlam’.

Waarom en wanneer fakkelen?

Fakkelen hoort bij het starten en stoppen van het productieproces. Veel fabrieken werken met brandbare stoffen die verwerkt worden onder hoge druk en hoge temperatuur, of met zware oliesoorten die bij afkoelen niet meer vloeibaar zijn en daardoor niet verwerkt kunnen worden. De voornaamste redenen voor het fakkelen zijn proces(ver)storingen en onderhoudswerkzaamheden aan de fabrieken.

In principe wordt zo min mogelijk gefakkeld; de gassen in de installatie zijn bedoeld voor productie en niet voor verbranding. Toch is het soms onvermijdelijk. Om (groot) onderhoud binnen in de installaties te kunnen uitvoeren, moet de druk weggenomen zijn, moet de temperatuur gelijk zijn aan die van de buitenlucht en mag er geen olie of gas in de leidingen aanwezig zijn. Met andere woorden; de fabriek moet van binnen vrij van product zijn. Ook kan het zijn dat een fabriek door een verstoring ongepland uit bedrijf moet worden genomen. Of dat de gassen niet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De leidingen dienen dan vrij van product te worden gemaakt. De fakkels zijn ontworpen om in korte tijd de hele inhoud van de fabriek snel en veilig leeg te maken. Om de fabriek weer op te starten dient er ook gebruik te maken van het fakkelsysteem.