Visie

Visie Chemelot 2025

Chemelot is veel méér dan een industrieterrein in Zuid-Limburg. De unieke chemie- en materialensite is van strategisch belang voor veel van de aanwezige bedrijven. Minstens net zo belangrijk: Chemelot is een zeer belangrijke groeimotor voor de gehele regio. Om het belang van Chemelot ook voor toekomstige generaties te garanderen, bundelden de grote bedrijven op Chemelot (SABIC, OCI Nitrogen, Arlanxeo, Fibrant, AnQore en DSM) en de groeiende Brightlands Chemelot Campus samen met de on-site servicebedrijven Sitech Services en USG de krachten in het stakeholderteam Chemelot 2025.

Onze ambitie voor Chemelot is helder. Wij willen tussen nu en 2025 uitgroeien tot de meest veilige, duurzame en competitieve chemiesite van West-Europa. Dat doen wij door in te zetten op verdere kostenreductie en een meervoudige duurzaamheidstransitie, enerzijds gericht op onze productieprocessen en anderzijds op de producten die wij maken.

Ons Industrial Park excelleert over tien jaar op het gebied van energie- en grondstoffenverbruik en onze Brightlands Chemelot Campus staat dan internationaal bekend als koploper in innovaties en toepassing van innovatieve en duurzame materialen. Hiermee bouwen wij voort op een voor Europa unieke locatie Chemelot, waar Research & Development en productie al meer dan honderd jaar zeer succesvol met elkaar zijn verbonden. Dankzij het ‘onszelf steeds opnieuw uitvinden’, kunnen wij, ook een eeuw na de start van de site, onze koploperspositie versterken en concurreren met de wereldtop.

Hier vindt u meer informatie over de visie Chemelot 2025