Sponsorbeleid

Het uitgroeien tot de meest veilige, duurzame en competitieve materialen- en chemiesite van Europa kan alleen maatschappelijk verantwoord plaatsvinden. Wij voelen ons oprecht verbonden met de samenleving om ons heen en willen niets liever dan een ‘goede buur’ zijn. Veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid staan daarbij centraal.

Om een goede en duurzame relatie met onze omgeving te onderhouden, ondersteunen wij graag initiatieven en projecten afkomstig uit de omliggende gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek die aansluiten bij:

 • Veiligheid: het initiatief of project vergroot de veiligheid van zowel de omgeving als onze medewerkers en contractors op het terrein.
   
 • Duurzaamheid: het initiatief of project levert een bijdrage aan de bewustmaking en objectieve beeldvorming van wat chemie voor het dagelijks leven betekent.
   
 • Maatschappij: het initiatief of project levert een positieve bijdrage aan de maatschappij en bevestigt onze reputatie als ‘goede buur’, waarbij samenwerking, innovatie en maatschappelijk verantwoord centraal staan.
   

Chemelot sponsort geen:

 • Initiatieven of projecten die niet binnen de omliggende gemeenten en/of de regio vallen;
 • Initiatieven of projecten die uitsluitend een individueel belang dienen;
 • Initiatieven of projecten welke direct of indirect als doel hebben om winst te genereren;
 • Initiatieven of projecten met een commercieel, religieus of politiek karakter;
 • Initiatieven of projecten die geen maatschappelijke bijdrage leveren;
 • Professionele sporters, clubs of competities én sporten die niet binnen de ambitie van Chemelot liggen.
   

Chemelot als sponsor?

Wanneer uw initiatief of project middels bovengenoemde criteria in aanmerking komt, dient u uw sponsorverzoek schriftelijk in te dienen via communicatie@chemelot.nl. Wij nemen uitsluitend schriftelijk ingediende sponsorverzoeken in behandeling. Verzoeken die niet aan onze criteria voldoen worden niet in behandeling genomen.

Het verzoek dient voorzien te zijn van:

 • Naam, doelstelling en achtergrondinformatie van het project of initiatief
 • Vermelding van de omvang van de gewenste sponsoring en sponsor-acquisitieplan

Sponsoring

Het project of initiatief kan niet in aanmerking komen voor steun meer dan eenmaal per kalenderjaar; in principe kan steun worden verleend voor ten hoogste drie jaar achtereen. Ons sponsorbudget is beperkt waardoor het principe op=op wordt gehanteerd.