Sponsorbeleid

Chemelot streeft naar een goede relatie met de omgeving en wil een steentje bijdragen aan de samenleving. Eén van de manieren waarop wij dat doen, is via sponsoring.

Ook Chemelot als sponsor?
We stellen het op prijs wanneer aanvragen duidelijk gemotiveerd zijn, liefst met een begroting en vermelding van de omvang van de gewenste sponsoring. Ook moet in de aanvraag naar voren komen welk deel van de activiteit betrekking op of een link heeft met activiteiten die plaatsvinden in de directe omgeving van Chemelot.

Vanuit de gedachte om een goede buur te willen zijn geven wij dan ook de voorkeur aan sponsoring afkomstig uit de omliggende gemeenten van Chemelot zoals Sittard/Geleen, Stein, Beek, Echt/Susteren en Schinnen. En uiteraard stellen we het op prijs als er een naamsvermelding en plaatsing van het van Chemelot logo wordt gebruikt.

Om duidelijkheid te geven welke aanvragen wel of niet in aanmerking kunnen komen voor een donatie of sponsoring, hebben we een aantal spelregels opgesteld.

Ontwikkeling is altijd de eerste prioriteit in onze projecten. Daarnaast zien we een aantal belangrijke uitgangspunten voor Chemelot waar wij ons steentje aan willen bijdragen. Deze punten zijn bijvoorbeeld;

  • Een goede buur (maatschappelijke betrokkenheid)
  • Het stimuleren van duurzaamheid en innovatie
  • Het bevorderen van technisch onderwijs en loopbaan
  • Veiligheid en gezondheid

Een organisatie kan niet in aanmerking komen voor steun meer dan eenmaal per kalenderjaar; in principe kan steun worden verleend voor ten hoogste drie jaar achtereen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om te zetten in een project, zelfs als het voldoet aan de criteria. Daarnaast geldt het principe op=op.

Een aanvraag kunt u richten aan: info@chemelot.nl. Vervolgens wordt uw aanvraag in behandeling genomen en krijgt u hierover bericht.