Masterplan

Masterplan Chemelot 2030

In 2016 is de visie Chemelot 2025 bekend gemaakt met onze ambitie om door te groeien tot de meest veilige, duurzame en concurrerende chemie- en materialensite van Europa. Om deze visie verder te concretiseren is het Masterplan 2030 ontwikkeld. Dit strategisch plan is de uitwerking op het gebied van ruimte en logistiek op de site en de haven Stein. Daarnaast zijn in het plan de gevolgen van de ontwikkelingen op de site voor de omgeving op hoofdlijnen beschreven.

Meest veilige, duurzame en competitieve chemie- en materialensite van West-Europa

In 2016 is de visie Chemelot 2025 bekend gemaakt met daarin ambitieuze doelstellingen. Onze ambitie om door te groeien tot de meest veilige, meest duurzame en meest concurrerende chemie- en materialensite van Europa is onverminderd groot. We willen voorop lopen in kennis- en innovatie om zo de transitie naar een duurzame en circulaire economie te versnellen. Circulaire grondstoffen en verduurzaming van onze energiebehoefte staan hierbij centraal. We werken toe naar een klimaatneutrale site in 2050 en willen ook dan de maatschappelijk verantwoorde groeimotor voor economie en werkgelegenheid in de regio zijn.

Masterplan 2030: benodigde ontwikkelingen op ruimte en transport

Een van de bouwstenen om de ambitie waar te maken, is het Masterplan Chemelot 2030. In dit plan beschrijven wij de ambitie en beoogde ontwikkelingen op het gebied van ruimte en transport voor de periode tot 2030. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de realisatie van de uitgesproken ambitie vanuit de visie Chemelot 2025. Het betreft het bewust en efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte op de site en het efficiënt, duurzaam en veilig inrichten van het transport naar, van en op de site. Dit alles binnen de huidige site grenzen, inclusief de haven Stein. Positieve besluitvorming over het plan heeft plaatsgevonden in de Chemelot Board in december 2019.

Daarnaast worden in het plan de infrastructurele consequenties van de ontwikkelingen op de site voor de omgeving aangeduid. Samen met provincie Limburg en de omliggende gemeenten werken wij eraan om de bereikbaarheid van de site ook in de toekomst te waarborgen.

Aansluiting bij klimaatakkoord en duurzaamheidsagenda

Bovenstaande ontwikkelingen sluiten naadloos aan bij de doelstellingen uit de klimaatafspraken die gericht zijn op het reduceren van broeikasgassen. Chemelot staat voor een belangrijke transitie: het toewerken naar een klimaatneutrale site in 2050. De exacte plannen en ambities hiervoor staan beschreven in onze  ‘Duurzaamheidsagenda’. De plannen uit deze agenda die te maken hebben met ruimte en transport, zijn in het Masterplan verder uitgewerkt. Het Masterplan is een flexibel plan dat zal aanhaken bij veranderingen in energietransitie en circulariteit.

Ontwikkelingen in samenhang

In het Masterplan Chemelot 2030 wordt ook rekening gehouden met de verschillende  overheidsplannen zowel op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Om te komen tot een gemeenschappelijk plan voor de invulling van het gebied rond Chemelot, werken we samen in de Gebiedsvisie Chemelot e.o. en het bijbehorende participatietraject met provincie Limburg, de omliggende gemeenten, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en DSM en omwonenden. De borging van de omgevingsveiligheid is opgenomen in het Omgevingsplan.

Activiteiten en onderzoeken van start

Het Masterplan is opgesteld in samenwerking met bedrijven op de site en betrokken overheden. Deze samenwerking zetten we voort. De plannen uit het Masterplan zijn niet in beton gebeiteld. We zijn vanaf januari 2020 aan de slag om te onderzoeken wat er kan en wat dit betekent. Dit traject verloopt uiteraard volgens de daarvoor geldende procedures, binnen bestaande vergunningen en wet- en regelgeving op het gebied van milieunormen en veiligheid.