GGD advies over milieu en gezondheid

GGD Zuid Limburg adviseert onder andere gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen over hoe gezondheidsrisico's door milieufactoren zoveel mogelijk beperkt en voorkomen kunnen worden.

Daarnaast denkt de GGD mee bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanleg van wegen en bedrijventerreinen of de renovatie van woonwijken en scholen.

De GGD is deskundig op het gebied van: 

  • bodem-, lucht- en waterverontreiniging;
  • binnenmilieu in huizen, scholen en kinderdagverblijven;
  • verstoring van de leefkwaliteit door bijvoorbeeld stank, geluid en straling (hoogspanningsleidingen en GSM/UMTS-masten);
  • gevaarlijke stoffen als asbest en bestrijdingsmiddelen.
  • Acute milieu-incidenten

Bij acute milieu-incidenten kan de GGD de hulpverlenende instanties direct adviseren over mogelijke risico's voor de volksgezondheid.

Bij de bedrijven en industrie in onze regio is soms sprake van situaties waarbij stoffen in de woonomgeving terechtkomen. Mensen in de omgeving kunnen zich bij zo’n situatie zorgen maken over de risico’s voor de gezondheid. Via de website van de GGD Zuid Limburg vindt u informatie over deze stoffen.