Stap in de wereld van Chemelot

Competitief

De bedrijven op Chemelot zijn wereldspelers. Om de duurzaamheidstransitie waar te kunnen maken, is voorwaarde nummer één dat de bedrijven economisch verantwoord kunnen blijven produceren op onze site. Een blijvend goed ondernemers- en innovatieklimaat in Nederland is van groot belang, evenals passende en niet onnodig complexe wet- en regelgeving. Om competitief te blijven, hebben de Nederlandse Chemische Industrie en het ministerie van Economische Zaken afgesproken gezamenlijk in te zetten op versterking van de chemische clusters, een competitief regelgevend kader én innovatie. Lukt het ons hier op Chemelot om de juiste condities te creëren, dan staan wij voor een gezamenlijke, bloeiende toekomst voor alle site-users, alle partijen die met ons samenwerken en alle mensen die er werken.

Om de groeikansen volledig te benutten, worden nieuwe bedrijven voor het Industrial Park actief geacquireerd. Dit schept werkgelegenheid, kan de verduurzaming ondersteunen en kan de kosten voor de huidige site-users verdunnen. Vestiging van nieuwe productie vraagt ruimte. In eerste instantie is er voldoende ruimte binnen de hekken van de huidige site. Hier kunnen zowel nieuwe chemie, proeffabrieken als nieuwe campusonderdelen gehuisvest worden. De potentie van de campus is groter. De scenario’s voor verdere groei zijn veelbelovend en dragen bij aan een verdere krachtenbundeling in de keten van onderzoek, onderwijs, proeffabrieken en grootschalige maakindustrie.

De ambities van Chemelot kunnen worden gezien als een uitwerking van de actuele regionale, landelijke en Europese ontwikkelingen. Chemelot is een krachtig landelijk en zelfs Europees voorbeeld van hoe nauwe samenwerking als chemiecluster de concurrentiekracht kan verbeteren. Chemelot wil een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen van Nederland. De huidige koepelvergunning past binnen de filosofie van de nieuwe Omgevingswet. Het is van cruciaal belang om ook in de toekomst over zo’n instrument te beschikken. Ook sluiten het onderzoek en de innovaties op Chemelot naadloos aan bij thema’s in de nieuwe nationale wetenschapsagenda. De visie biedt mogelijkheden om Zuid-Limburg krachtiger te positioneren en om een regio van nationaal belang te zijn in het kader van de nationale omgevingsvisie.