Ongewone voorvallen

Met de Provincie Limburg, de omringende gemeenten, de regionale brandweer en het Waterschapsbedrijf Limburg is de afspraak gemaakt dat ongewone voorvallen en/of incidenten die op de locatie Chemelot plaatsvinden, volgens een overeengekomen meldingsprocedure aan deze overheden worden gemeld. De meldingen worden gedaan door de betrokken producerende bedrijven zelf en/of via de Chemelot organisatie.

Deze meldingen worden bovendien, binnen een half uur nadat het voorval heeft plaatsgevonden, op de website van Chemelot gepubliceerd. 

Alarmering en verdere communicatie over een voorval of incident vindt plaats volgens de regels van het Ìntergemeentelijk Rampbestrijdingsplan, dat wil zeggen via de gemeente(n).

In voorkomende gevallen vindt u basisinformatie hierover op Teletekstpagina 112 van de regionale tv-zender L1.

Kijk voor een overzicht van de ongewone voorvallen hier