Ongewone voorvallen op Chemelot

Filter items
Datum Organisatie Type incident Gebeurtenis Effect
06-06-2023 SABIC Wm/BRZO-incidenten Flenslekkage aan de toevoerleiding van een verlaadarm in de Haven Stein Enkele druppels zijn in het kanaalwater terecht gekomen, de rest is verdampt. weergeven
01-06-2023 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door het uitvallen van een compressor moeten om veiligheidsredenen veel afgassen afgefakkeld worden vrijkomen verbrandingsgassen via de fakkelinstallatie. weergeven
31-03-2023 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Vrijkomen van ammoniak na het schakelen van een driewegafsluiter. Door het adequaat handelen van de bedrijfsbrandweer is de overlast naar de omgeving (nabij gelegen fabrieken) beperkt gebleven. weergeven
07-03-2023 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door het uitvallen van een compressor is de LDPE fabriek afgeschakeld. Nihil. weergeven
24-02-2023 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten laslekkage geconstateerd in een circulatiegas stoomketel. Het synthese gas is vrijgekomen in de lucht. Er is geen veiligheidsrisico geweest in de plant. weergeven
23-02-2023 SABIC Wm/BRZO-incidenten Er is hydraulische olie op het oppervlakte water terecht gekomen tijdens werkzaamheden in de Haven Stein de verontreiniging is opgezogen en verwijderd. weergeven
21-01-2023 SABIC Wm/BRZO-incidenten Emissie van etheen De emissie heeft geen gevolgen voor de Leefbaarheid in de omgeving van Chemelot. weergeven
06-01-2023 Wm/BRZO-incidenten Emissie van Salpeterzuur ca. 1000 kg Salpeterzuur is vrijgekomen.
Geen bodemverontreiniging
weergeven
07-11-2022 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door het uitvallen van een extruder is de fabriek afgeschakeld waarna een Systeem Veiligheid is open gestuurd. nihil. weergeven
30-10-2022 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door meerdere lekke pijpen in een condensor is er propeengas in het koelwerk vrijgekomen. Een koolwaterstofalarm heeft de lekkage gedetecteerd. Geen. weergeven