Ongewone voorvallen op Chemelot

Filter items
Datum Organisatie Type incident Gebeurtenis Effect
17-02-2024 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door een milde decomp zijn 2 veiligheidsventielen geopend waardoor etheen, PE-poeder en roet is vrijgekomen Gelet op de klachten die zijn gerapporteerd is het poeder en roet in de omgeving buiten Chemelot terecht gekomen weergeven
05-01-2024 SABIC Wm/BRZO-incidenten De druk in systeem-17 is te hoog opgelopen waardoor een breekplaat (veiligheidsvoorziening) open is gegaan. Het effect op de leefomgeving is lager dan door de overheid gestelde grenswaarde. weergeven
16-12-2023 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Ammoniak emissie bij het veiligstellen van de Ureum fabriek. De emissie heeft geen effect op de leefomgeving weergeven
15-12-2023 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Emissie van Synthesegas door een lekkend mangat De lekkage heeft geen effect op de leefomgeving weergeven
13-12-2023 Plants & Sitech Services Wm/BRZO-incidenten Emissie van ammoniak op een productbunker van Melamine Deze emissie heeft geen effect op de leefomgeving. weergeven
13-12-2023 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door een hydraulische olielekkage is een veiligheidsklep in systeem 17 van de Hoge druk fabriek van Sabic geopend. Het effect is nihil weergeven
11-12-2023 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door een technische storing is een veiligheidsklep van de LDPE fabriek van Sabic, systeem 17, geopend. Het effect is nihil weergeven
03-11-2023 Wm/BRZO-incidenten Een veiligheidsventiel (PSV) bovenop een ammoniak opslagtank heeft doorgelaten Het effect is nihil gelet op de geringe hoeveelheid. weergeven
19-10-2023 Wm/BRZO-incidenten Door een materiaalfout in een pakking is er monovinylchloride vrijgekomen. Metingen tonen aan dat er geen effect is voor de volksgezondheid. weergeven
09-10-2023 SABIC Wm/BRZO-incidenten Door het falen van een centraal ventiel van een cilinder van de secundaire compressor is een veiligheidsventiel geopend in systeem 16 van de LDPE fabriek. Berekeningen wijzen uit dat het effect nihil is. Er zijn geen klachten binnen gekomen weergeven