Provincie benadrukt behoud en groei Chemelot

25 april 2024|Nieuws

In een brief aan het demissionaire kabinet en de formerende partijen benadrukt Provincie Limburg het belang om samen te investeren in het behoud en de groei van de innovatieve maakindustrie en de verduurzaming van Chemelot. Volgens de Provincie draagt dit “massief en structureel bij aan het verdienvermogen van Nederland en de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de gehele Limburgse regio”. “Naast de inspanningen die Limburg daarbij zelf levert, zijn forse investeringen nodig vanuit het Rijk”, staat in de brief.

Chemelot is hard op weg om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te produceren met hergebruikte grondstoffen. Ruw geschat is hiervoor een investering nodig van 20 miljard euro.

Dit bedrag is nodig om de bestaande fabrieken te verduurzamen via elektrificatie en de productie van nieuwe grondstoffen zoals hergebruikt plastic en huishoudelijk afval. Ook de infrastructuur op het een na grootste industrieterrein van Europa moet hiervoor aangepast worden. Het is niet waarschijnlijk dat al die investeringen óp Chemelot zullen plaatsvinden, maar ze zijn wel vóór Chemelot nodig zijn.

Drie punten hebben de hoogste prioriteit:

  • 380 kV-aansluiting voor stroom. Hard nodig voor elektrificatie van de kraker en het FUREC-project dat waterstof maakt uit huishoudelijk restafval.
  • Gelijk speelveld in Europa wat betreft elektriciteitsprijzen en CO₂-heffing.
  • Het FUREC-project heeft een specifieke RFNBO-status nodig, zodat de EU de hier geproduceerde waterstof als groen accepteert.

Ten aanzien van de verduurzaming van Chemelot stelt de Provincie dat het niet alleen gaat om het behalen van forse milieuwinst maar ook om de noodzaak voor Nederland om toegang te houden tot eigen productie van (chemische) basismaterialen.

Lees hier het position paper dat Chemelot heeft gedeeld met de Tweede Kamer, medio april. Bij dit ronde tafelgesprek was ook Tata Steel vertegenwoordigd.