Jaarlijkse prijzen voor Samen Bewust Veilig-acties

05 april 2024|Nieuws

Op Chemelot werken internationale bedrijven nauw samen terwijl ze dat elders ter wereld misschien niet doen. Dat komt omdat de zestig fabrieken zó met elkaar verbonden zijn dat ze onder meer grondstoffen en energie delen. Wat uniek in Nederland is, dat ze ook samenwerken om nog veiliger te werken. Bedrijven delen bijvoorbeeld nieuwe initiatieven hiervoor. De beste drie uitgevoerde verbetervoorstellen worden jaarlijks beloond met een Samen Bewust Veilig-award. Voor de verkiezing eind maart waren maar liefst 27 nominaties.

Even terug in de tijd: van 2015-2017 zijn veiligheidsincidenten gebeurd op Chemelot.
Op basis hiervan heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) in 2018 een onderzoeksrapport met aanbevelingen opgesteld. Daaruit is gebleken dat Chemelot voldoet aan alle wettelijke eisen, maar is het advies gegeven om de ambities voor veiligheid hoger te leggen dan de wettelijke eisen.
De veiligheid op en om de Chemelot site is voor ons het allerbelangrijkst en is een continu proces. We kijken steeds hoe het nog beter kan, voor onszelf en onze omgeving. Daarom werken de bedrijven op Chemelot intensief samen, nemen hun verantwoordelijkheid en spannen zich blijvend ambitieus in voor veiligheid.

Verbetervoorstellen delen
Hieruit is het programma ‘Samen Bewust Veilig’ ontstaan, waar achttien werkgroepen met vertegenwoordigers van heel Chemelot en de firma’s die regelmatig op Chemelot werken verbetervoorstellen voor alle bedrijven maken. Een van de werkgroepen had als voorstel om vooral ook actief aandacht te geven aan het waarderen en belonen van veiligheidsinitiatieven met een Chemelot brede veiligheidsprijs. Dat zijn de Samen Bewust Veilig-awards zijn voor het vierde jaar uitgereikt, tijdens een bijeenkomst waar alle bedrijven aanwezig kunnen zijn en de verbetervoorstellen delen die ze geconcretiseerd hebben.

AnQore heeft de Samen Bewust Veilig (SBV)-award 2023 gewonnen dankzij de werkwijze Samen Bewust Opleiden in het Veld. Het bedrijf ruimt drie dagen extra tijd in voorafgaand aan groot onderhoud in een fabriek, waarin nieuwe of minder ervaren operators een centrale rol krijgen bij het stilleggen van de installaties. Natuurlijk in samenwerking met ervaren collega’s.
Het Chemelot-brede SBV-bouwstenenteam is beloond met de tweede prijs voor het organiseren van themasessies voor een breed publiek en het creëren van een platform om van elkaar te leren van voorvallen.
De derde prijs is voor Visser & Smit Hanab voor het realiseren van een centrale muurkrant vol aandachtspunten van actuele projecten: wat ging goed, wat kan beter, wat zijn leereffecten? Goed voor de bewustwording en parate kennis, terwijl de uitvoering en inrichting van het bord weinig kosten.

Samen realiseren
Sekisui S-LEC krijgt een speciale award dit jaar. De benoeming van Chemelot’s Safety Champions League-speler op het gebied van veiligheid. omdat het inmiddels 17 jaar geen enkel ongeval met verzuim (Lost Time Injury, LTI) heeft gehad. Dat is sinds de start van de fabriek in Geleen. Voor Borealis staat de teller inmiddels op 8 jaar.

Veiligheid is veel meer dan regels en procedures. Het vereist kennis, vakmanschap en betrokkenheid om iedere dag opnieuw de risico’s op de werkvloer te signaleren, te vermijden en de veiligheid verder te verbeteren. En dat kun je alleen samen realiseren.