Groene chemische industrie is de toekomst

12 maart 2018|Nieuws

‘’De chemie kan een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, maar dan moet er wel flink geïnvesteerd worden in innovatie en implementatie van groene technologie.’’ Dat concludeert de VNCI in haar rapport ‘Chemistry for Climate’. In een onlangs verschenen artikel van TNO is te lezen dat TNO de roadmap van de VNCI ondersteunt door samen met publieke en private partners te investeren in missiegedreven programma’s.

Het onderzoeksrapport van de VNCI ‘Chemistry for Climate’ concludeert dat de doelstellingen van 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050 technisch haalbaar zijn. Deze verandering naar een CO2-arme economie gaat via innovatie- en implementatieprogramma’s door de inzet van een mix van slimme technologieën.

In de afgelopen jaren is de TNO zich steeds meer gaan focussen op een beperkt aantal open innovatieve programma’s. Dit zijn programma’s omtrent technologieën die de vergroening op gang brengen. Deze programma’s matchen met de innovatieve lijnen van de VNCI Roadmap 2050. Hierbij is niet enkel gedacht aan de grote multinationals, maar ook aan de innovatieve koplopers in de chemie.

Lees hier het hele artikel.op de website van TNO.