Het kost €64 mrd om de chemie klimaatvriendelijk te maken

07 maart 2018|Nieuws

Vandaag publiceerde het Finaniceele Dagblad een artikel over het klimaatvriendelijk maken van de chemie en welke kosten dit met zich meebrengt.

De Nederlandse chemische industrie kan in 2050 de uitstoot van zijn broeikasgassen met zo'n 90% verminderen ten opzichte van 1990. Technisch is het mogelijk. Maar het kost wel wat.
In totaal is er een investering van €64 mrd nodig: €27 mrd voor de ombouw van de chemische industrie zelf en €37 mrd voor de omslag die de energiesector daarvoor moet maken. En daarbij is de hulp van de Nederlandse overheid onontbeerlijk. Die moet zowel financiële steun bieden als speciaal beleid ontwerpen.

Lees het hele artikel via FD online.