Chemelot milieujaarverslag 2017

06 september 2018|Nieuws

Chemelot publiceert het milieujaarverslag over 2017. In dit jaarverslag is meer te lezen over de veiligheids- en
milieuprestaties van Chemelot in het kalenderjaar 2017.

Chemelot heeft, ondermeer in de visie Chemelot 2025, aangegeven meer transparant te willen zijn. Als een van de uitingen daarvan is het milieujaarverslag over 2017 anders aangepakt dan in de jaren ervoor. 

Met dit milieujaarverslag wil Chemelot meer inzicht en vooral duidelijkheid geven wat er in 2017 de revue is gepasseerd als het gaat om emissies en bijzondere voorvallen.
Daarnaast besteden we aandacht aan diverse onderwerpen zoals de omgeving, veiligheid en duurzaamheid.
Dit hebben we zo goed mogelijk in beeld gebracht en tastbaard gemaakt. Vanuit Chemelot hechten we er waarde aan om te laten weten wat er op het industriepark en de campus gebeurt. Dit geldt voor
ontwikkelingen, maar zeker ook voor verstoringen.

Ook is in het verslag te lezen wat de ambities vanuit Chemelot zijn op de verschillende onderwerpen. Het belangrijkste doel van dit verslag is om de lezers meer inzicht te geven in de rapportages over het afgelopen jaar.

De informatie die in het Chemelot mileujaarverslag 2017 betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december 2017