Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over neerslag, stank of geluid en u vermoedt dat de oorzaak daarvan op de locatie Chemelot te vinden is?
Dan kunt u dit doorgeven via ons gratis Milieuklachtennummer: 0800-0223363. Ook als u zich ongerust maakt over iets dat u heeft gehoord of gezien op Chemelot, kunt u dit nummer bellen. U krijgt medewerkers van de Centrale Meldkamer aan de telefoon, die u meteen antwoord geven of u doorverwijzen naar de betrokken personen.

Wat gebeurt er als u het milieuklachtennummer belt?
Het gesprek komt binnen bij de Centrale Meldkamer. Deze is 24 uur per dag bemand.

Als u zich zorgen maakt over iets dat op Chemelot gebeurt, kunt u dat kenbaar maken. In veel gevallen legt de medewerker van de Meldkamer u meteen uit wat er aan de hand is. Als hij dat (nog) niet kan, zal hij een en ander uitzoeken en u erover terugbellen of laten bellen.

Uw klacht wordt, samen met uw naam, adres en telefoonnummer genoteerd, evenals de meteo-gegevens op dat moment (weersomstandigheden, windrichting, etc.).

Vervolgens gaat binnen een half uur na uw telefoontje de milieuverificateur van Chemelot op pad. Deze maakt deel uit van een speciaal voor dit doel opgeleid team van personen (zo'n twintig in totaal), die getraind zijn om eventuele schade of overlast te beoordelen.

De verificateurs stellen ter plaatse, samen met u, vast wat voor overlast er precies is: hoeveel lawaai, wat voor stank, wat voor neerslag.

De verificateurs leggen hun bevindingen vast op een klachtenformulier en dat formulier gaat naar de afdeling Milieuklachtensysteem van de locatie Chemelot.

Deze afdeling neemt de verdere afhandeling voor haar rekening. Op basis van de ingevoerde gegevens gaan zij intern verder op zoek naar de bron van de overlast, laten eventueel specialistische metingen doen of laten verzamelde monsters analyseren. Zij zullen ook u als melder opnieuw benaderen als dat nodig is.

Als er sprake is van schade, wordt eventueel samen met een ingeschakelde verzekeringsexpert, de omvang van de schade vastgesteld en de schadevergoeding geregeld. Voor claims zijn standaardtarieven vastgesteld. Bij problemen kunnen beide partijen rechtsbijstand inroepen. De verdere financiële afhandeling komt voor de rekening van het betrokken Chemelot-bedrijf.

De medewerkers van de afdeling Milieuklachtensysteem zorgen ervoor dat u als beller persoonlijk of telefonisch bericht krijgt over de manier waarop de klacht is afgehandeld.