Campagne 'Samen veilig rondom Chemelot'

Chemelot, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein zijn gestart met de meerjarige campagne ‘Samen Veilig Rondom Chemelot’. Want veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. Chemelot doet er bijvoorbeeld alles aan om in 2025 het meest veilige chemisch industrieterrein van West Europa te zijn. Maar zelfs op het meest veilige industrieterrein kan er wel eens iets misgaan. Dan is het belangrijk dat de hulpdiensten hierop voorbereid zijn. En dat omwonenden weten wat ze moeten doen om zichzelf en huisgenoten in veiligheid te brengen.

Risico’s
Onder de noemer ‘Samen Veilig Rondom Chemelot’ laten Chemelot, Veiligheidsregio Zuid-Limburg, gemeente Beek, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Stein, Provincie Limburg, brandweer, GGD Zuid-Limburg en politie de komende jaren daarom zien wat de risico’s zijn van wonen in de omgeving van een chemisch industrieterrein. Wat Chemelot, overheden en hulpdiensten doen om die risico’s te beperken. En wat jij als omwonende zelf kunt doen bij eventuele incidenten.

De samenwerkende partijen gaan ook in gesprek met jou en andere wijkbewoners omdat we benieuwd zijn welke vragen je hebt over veiligheid.

Burgemeester Verheijen van Sittard-Geleen: “Directe aanleiding voor deze campagne was een incident in de zomer van 2019 waarbij een wolk stikstofoxide vrijkwam op het Chemelotterrein. De Veiligheidsregio activeerde het sirenenetwerk en verstuurde een NL-Alert. Na afloop van het incident bleek echter dat veel omwonenden de handelingsperspectieven uit het NL-Alert niet hadden opgevolgd. De noodzaak voor betere risicocommunicatie werd daarmee nogmaals onderstreept.”

Over ‘Samen Veilig Rondom Chemelot’
De campagne ‘Samen Veilig Rondom Chemelot’ is de uitwerking van het in 2021 vastgestelde communicatieplan ‘Samen communiceren – Eén gezamenlijk plan voor risicocommunicatie met omwonenden van Chemelot’. Het plan is gebaseerd op de resultaten van een eerder uitgevoerd RIVM-onderzoek naar veiligheidsbeleving van omwonenden rondom Chemelot. Met de campagne geven de samenwerkende partijen tevens opvolging aan de aanbevelingen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) over verbetering van de risicocommunicatie.

We leggen de komende jaren gezamenlijk uit wat de risico’s zijn van wonen en werken vlakbij het chemisch industrieterrein. En natuurlijk hoe wij de veiligheid waarborgen, wat de overheden doen en wat je zelf kunt ondernemen als er onverhoopt toch iets zou gebeuren.