Over Chemelot

Veelgestelde vragen rondom overlast

Chemelot heeft duurzaamheid en veiligheid hoog in het vaandel staan. Toch kan het voorkomen dat er hinder ontstaat door de bedrijfsvoering op het industrieterrein. Via onderstaande vragen en antwoorden willen wij u zo goed mogelijk informeren over hetgeen de achterliggende oorzaak is van overlast en wat dit betekent. En wanneer u klachten wilt melden, dan kan dit via de gratis Milieuklachtenlijn van Chemelot T 0800-0223363

Q: Waarom wordt er gefakkeld?

Een aantal fabrieken op Chemelot beschikt over een fakkelsysteem. Dit is een veiligheidsinstallatie die gebruikt wordt wanneer processen niet naar wens verlopen of wanneer een fabriek wordt stopgezet of wordt opgestart, bijvoorbeeld bij onderhoud of storingen.

Om te voorkomen dat milieuvervuilende brandbare gassen in de atmosfeer terecht komen, worden deze verbrand in de fakkel. Concreet betekent dit dat koolwaterstoffen uit het proces worden gehaald en naar de fakkel geleid worden om daar te verbranden. De gassen die verbrand worden, zijn een mengsel van onder meer butaan en propaan, die ook in de keuken worden gebruikt. Het fakkelen gaat vaak gepaard met een grote vlam, geluidsoverlast en soms een zwarte rookpluim.

De fabrieken doen hun uiterste best om zo zuinig mogelijk en milieuvriendelijk te produceren. Dit houdt in dat ook wordt geprobeerd zo min mogelijk te fakkelen. Fakkelen is een veiligheidsprocedure die ingebouwd is in de fabrieken voor onze eigen, maar ook voor uw veiligheid.

Het is belangrijk dat de verbranding van procesgassen zo optimaal mogelijk verloopt. Om roetuitstoot te vermijden moet bij de verbranding stoom worden toegevoegd. De toevoeging van stoom veroorzaakt het typische brommende geluid van de fakkel, dat wat weg heeft van een vliegtuig op de startbaan. Het licht van de fakkel kan je in de verre omtrek zien. De intensiteit van dat geluid zelf hangt af van de hoeveelheid stoom die aan de fakkel wordt toegevoegd.

Meer informatie over fakkelen is ook te vinden via de website van de GGD Zuid Limburg


Q: Waarom is er sprake van poederuitstoot?

Op het industriecomplex doen er zich soms situaties voor waarbij poeder wordt uitgestoten naar de omgeving. Eén van die situaties is een zogenaamde ‘decomp’. Een ‘decomp’ treedt op als de temperatuur of de druk in een reactor van de fabriek te hoog oploopt. Wanneer dat gebeurt, wordt de inhoud van die reactor door de schoorsteen weggeblazen. Als de temperatuur heel hoog is, dan dwarrelt er roet neer. Is die temperatuur iets minder hoog dan is dat wit poeder.

De stoffen die bij het openen van de veiligheidskleppen naar de omgeving worden uitgestoten zijn polyethyleen/polyetheen poeder (wit), roet (zwart) en etheen.

Het witte polyethyleen poeder is een veelgebruikte kunststof. De roet die bij het proces gevormd kan worden is een zwart, reukloos poeder. Dit roet bestaat uit kool en was. 

Deze overlast is voor de fabrieken, maar zeker voor de omgeving erg vervelend. Er is geïnvesteerd om de installaties verder te verbeteren. Ook vindt een verscherpte controle plaats op verontreinigingen in de grondstoffen, die de problemen mogelijk kunnen veroorzaken.

Meer informatie over poederuitstoot is ook te vinden via de website van de GGD Zuid Limburg


Q: Waarom is een bruine pluim te zien?

Op het moment dat fabrieken worden stopgezet of worden opgestart bij gepland onderhoud of een verstoring, is er mogelijk een bruine pluim zichtbaar. Tijdens de reguliere bedrijfsvoering wordt deze pluim voorkomen. Bij het opstarten moet de installatie op temperatuur komen om naar behoren te kunnen functioneren dan wel daalt de temperatuur. De bruine pluim gedurende beperkte tijd is helaas dan ook onvermijdelijk.

Meer achtergrond over het waarom van een bruine pluim vindt u via bijgaande link

Q: Waarom gaat de salpeterzuurfabriek op Chemelot een paar keer per jaar uit bedrijf?

Op het Chemelot-terrein staan drie salpeterzuurfabrieken. Die fabrieken moeten minimaal 2 keer per jaar uit bedrijf genomen worden voor regulier gepland onderhoud en het aanvullen van hulpmiddelen. Hiermee investeren we verder in veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid.

Daarnaast is het soms noodzakelijk een salpeterzuurfabriek uit bedrijf te nemen voor niet gepland onderhoud. Tevens kan het voorkomen dat door storingen in de fabrieken op het Chemelot terrein, die salpeterzuur afnemen, het voorraad niveau in de tanks zo hoog oploopt dat vanuit veiligheidsoverwegingen een salpeterzuurfabriek gestopt moet worden. Dit gebeurt gemiddeld een paar keer per jaar.

Wanneer een fabriek wordt stopgezet, wordt deze daarna weer opgestart en op beide momenten kan dit een bruine pluim veroorzaken. Verdere uitleg is te zien via bijgaande link