Positionering & huisstijl

Een huisstijl helpt de organisatie Chemelot zich te positioneren en te profileren. Het geeft de mogelijkheid om de organisatie op een krachtige manier te onderscheiden van. De huisstijl, wanneer op de juiste manier toegepast, zorgt voor herkenning en onderscheid.

Het is belangrijk dat iedereen die gebruik moet maken van de huisstijl weet hoe deze gehanteerd moet worden. Daarom zijn in dit document de basis huisstijlrichtlijnen van Chemelot vastgelegd.

Dit document is een hulpmiddel om de huisstijl correct toe te passen.


De huisstijl bestaat uit het logo, kleurgebruik, typografie, vormentaal en communicatie in beeld. De richtlijnen moeten worden toegepast op alle uitingen van Chemelot (presentaties, briefpapier, visitekaartjes, offertes, facturen, enveloppen, website, emails, nieuwsbrieven, social media, etc).

Weten hoe de huisstijl van Chemelot wordt toegepast? Bekijk hier het huisstijlhandboek Chemelot