Wateroverlast Limburg beïnvloedt ook Chemelot

29 juli 2021|Nieuws

De recente wateroverlast heeft er helaas toe geleid dat ook industrieterrein Chemelot niet ongeschonden is gebleven. Eén van de aanvoerleidingen naar Chemelot raakte beschadigd. Hierdoor is er tijdelijk minder aanvoer van grondstoffen naar Chemelot, waardoor niet alle fabrieken op volle sterkte kunnen opereren. Bedrijven werken sinds de uitbedrijfname van de pijpleiding aan het herstel daarvan. De beschadiging heeft gelukkig niet geleid tot bodem- of watervervuiling.

De tijdelijk verminderde aanvoer van grondstoffen kan als gevolg hebben dat fabrieken of bepaalde fabrieksonderdelen vaker moeten stoppen en weer opstarten. Dit kan helaas gepaard gaan met een bruine pluim of fakkel boven het Chemelot-terrein. Wij realiseren ons dat u hiervan hinder kunt ondervinden. We streven ernaar om alle activiteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen en doen zo veel als mogelijk om de overlast tot een minimum te beperken. Klik hier voor meer uitleg over pluimen en fakkels

Bijzonder voorval

We noemen zo’n bruine pluim of fakkel een bijzonder voorval; deze kunnen veroorzaakt worden door gepland onderhoud of een storing. We vinden het belangrijk u op de hoogte te houden en transparant te communiceren. Daarom publiceren we dergelijke berichten als servicebericht voor u op onze website. We doen er alles aan om de fabrieken veilig en verantwoord te stoppen of te starten.

Daarnaast onderscheiden we incidenten. De recente watersnood valt hier bijvoorbeeld onder. Ook hier houden we u op de hoogte van gevolgen die u mogelijk ervaart. Niet alle meldingen hebben dezelfde impact, vandaar het belangrijke onderscheid tussen incidenten en bijzondere voorvallen.

Lees ook: Werkzaamheden PALL-leiding Urmond gestart