Fakkelen, waarom gebeurt dat?

Veiligheid is voor chemiebedrijven topprioriteit. De installaties en voorzieningen zijn dusdanig ontworpen, gebouwd en onderhouden dat zij voldoen aan (internationale) strenge veiligheidseisen. Daarnaast zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en gelden er veiligheidsprocedures en -afspraken. In een veiligheidsbeheerssysteem is vastgelegd wat ieder bedrijf doet om de veiligheid te borgen. Werken aan veiligheid is een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar, leren van fouten en verbeteringen doorvoeren. Helaas is het niet te voorkomen dat omwonenden soms hinder ondervinden van de bedrijfsvoering op het industrial park.

Wat is fakkelen?
Fakkelen is een proces om gassen die niet in een fabriek kunnen worden verwerkt te verbranden. Daarmee wordt voorkomen dat deze gassen in het milieu terechtkomen. 
Meestal wordt er gefakkeld omdat een fabriek weer in bedrijf wordt genomen na stil te hebben gelegen, bijvoorbeeld als gevolg van een onderhoudsstop. De leidingen worden dan schoon geblazen met gassen, die uiteindelijk via de fakkelinstallatie worden verbrand.

Ook kan het zijn dat een fabriek door een storing plotseling uit bedrijf moet worden genomen. De gassen die dan nog in de leidingen zitten, worden dan richting de fakkel geleid. Datzelfde gebeurt als de gassen in de fabriek niet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Ook dan worden ze verbrand.

Totdat de juiste bedrijfscondities bereikt zijn zal dit gepaard gaan met fakkelen. Dit kan mogelijk meerdere uren gepaard gaan met licht- en geluidoverlast. Bij het opstarten worden ook delen van de installatie opgewarmd met stoom. Dit geeft mogelijk kortstondig extra geluidsoverlast. De mate en duur van het fakkelen en overlast kan verschillen en is mede afhankelijk waar in welk onderdeel van het proces een verstoring plaatsvindt.