Fakkelen, waarom gebeurt dat?

Veiligheid is voor chemiebedrijven topprioriteit. De installaties en voorzieningen zijn dusdanig ontworpen, gebouwd en onderhouden dat zij voldoen aan (internationale) strenge veiligheidseisen. Daarnaast zijn veiligheidsmaatregelen getroffen en gelden er veiligheidsprocedures en -afspraken. In een veiligheidsbeheerssysteem is vastgelegd wat ieder bedrijf doet om de veiligheid te borgen. Werken aan veiligheid is een continu proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, leren van elkaar, leren van fouten en verbeteringen doorvoeren. Helaas is het niet te voorkomen dat omwonenden soms hinder ondervinden van de bedrijfsvoering op het industrial park. Maar we leggen graag uit wat de installaties en voorzieningen op het Chemelot-terrein doen en wat er precies gebeurt.

Petrochemische fabrieken beschikken standaard over fakkelsystemen. Een fakkel is een voorziening om brandbare gassen veilig en milieuverantwoord af te voeren en te verbranden. De fakkel is een stalen toren met in de top een brander (met waakvlam) die op voldoende afstand van de installaties staat. Bij onderhoud en verstoringen in het productieproces wordt gebruik gemaakt van het fakkelsysteem. Daarnaast kan er een continue fakkel te zien zijn, in de vorm van een ‘waakvlam’.

Veel fabrieken werken met brandbare stoffen die verwerkt worden onder hoge druk en hoge temperatuur, of met zware oliesoorten die bij afkoelen niet meer vloeibaar zijn en daardoor niet verwerkt kunnen worden. Om (groot) onderhoud binnen in de installaties te kunnen uitvoeren, moet de druk weggenomen zijn, moet de temperatuur gelijk zijn aan die van de buitenlucht en mag er geen olie of gas in de leidingen aanwezig zijn. Met andere woorden; de fabriek moet van binnen vrij van product zijn. Voor dat leegmaken van de leidingen wordt het fakkelsysteem gebruikt.

Ook kan het zijn dat een fabriek door een verstoring ongepland uit bedrijf moet worden genomen. De gassen die dan nog in de leidingen zitten, worden dan richting de fakkel geleid en verbrand. Datzelfde gebeurt als de gassen in de fabriek niet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.  

Lees hier meer over fakkelen naftakrakers