Verschillende onderhoudsstops op Chemelot

01 april 2021|Nieuws

Tot en met juni wordt op Chemelot groot onderhoud gevoerd bij een aantal van onze fabrieken. Dit betekent dat een aantal fabrieken wordt stilgezet om deze van binnen en buiten te inspecteren, schoon te maken en waar nodig onderdelen te repareren, te vernieuwen of te verduurzamen. Hiermee investeren we verder in veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van het terrein. Gedurende de onderhoudsstops verrichten honderden medewerkers, van zowel bedrijven van Chemelot als bedrijven uit de omgeving van Chemelot, in enkele weken tijd enorm veel werk.

Met in totaal 60 fabrieken op het terrein dient klein en groot onderhoud te worden verricht. Klein onderhoud gebeurt continu, maar voor een ‘grote beurt’ en wettelijk verplichte inspecties vindt om de 2, 4 of 6 jaar een onderhoudsstop plaats. De tijdsduur is afhankelijk van de omvang en complexiteit van een fabriek. Om het onderhoud veilig en gecontroleerd uit te kunnen voeren, worden de fabrieken voor een korte periode stilgelegd.

Ook in tijden van Corona gaan onderhoudswerkzaamheden door om de veiligheid van het terrein hoog te houden. Wel gelden er tijdens de werkzaamheden extra maatregelen om eventuele besmetting van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan additionele beschermingsmiddelen (gelaatsschermen), gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen, vastgestelde looproutes, aanpassingen in de kleedruimtes en kantines etc.

De onderhoudsstops nemen in totaal een aantal weken in beslag, waarbij honderden medewerkers, van zowel bedrijven van Chemelot als bedrijven uit de omgeving van Chemelot, enorm veel werk verrichten.

Wij beseffen dat onze omgeving hinder kan ondervinden van de onderhoudswerkzaamheden en de drukte op en rondom het terrein. We streven ernaar om alle activiteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen en doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Via de website en social media kanalen worden regelmatig berichten gepubliceerd over het verloop van de stops.  

Eventuele vragen of klachten over de hinder kunnen worden doorgegeven via het gratis nummer T 0800-0223363.

Bekijk onderstaand de video 'Wat gebeurt er tijdens een Turn Around':