SABIC's portfolio en diensten voor circulaire oplossingen

01 mei 2020|Nieuws

SABIC is op weg naar een circulaire economie met de doelstelling om de keten van plastics te sluiten. Waarbij plastic afval weer omgezet wordt naar waardevolle producten. De afgelopen maanden zijn hierin verschillende mijlpalen bereikt. Lees verder over de stappen die al genomen zijn en welke er nog genomen moeten worden.

In 2019 introduceerde SABIC de gecertificeerde producten, die gemaakt zijn vanuit plastic afval. Vanaf dat moment hebben marktpartijen, waarmee SABIC samenwerkt, hun producten – die gemaakt zijn van de gecertificeerde circulaire polymeren - succesvol in de markt gezet. Deze partijen bieden een grote variëteit aan consumentenproducten, die je dagelijks in de schappen van de winkels vindt. Bekijk de voorbeelden in het bijgaande filmpje van deze nieuwe kwaliteitsproducten, die geen concessies doen aan veiligheid en bijdragen aan het behalen van milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen.  

Geen enkel bedrijf kan op zichzelf de mondiale duurzaamheidskwesties aanpakken. Hiervoor is een sterke samenwerking vereist. Om tot duurzame oplossingen te komen, moeten we door de gehele waardeketen samen werken. Met TRUCIRCLE™ wil SABIC haar klanten in staat stellen om duurzame consumentenproducten te produceren en zo de uitdaging van plastic afval en duurzaamheid aan te gaan. In het afgelopen jaar zijn de eerste producten, die gemaakt zijn van TRUCIRCLE™ beschikbaar gesteld voor consumenten.

Naar verwachting zal in 2021 de eerste proeffabriek in bedrijf gaan op Chemelot. Deze proeffabriek van SABIC verwerkt plastic afval, zodat het als grondstof geschikt is voor naftakrakers. Hiermee wil SABIC in samenwerking met bedrijven als Plastic Energy, Haldor Topsoe en Renewi het aanbod van gecertificeerde circulaire polymeren verder opschalen.

Verder streeft SABIC ernaar om de hoeveelheid circulaire plastic dat het bedrijf in Europa verwerkt in 2025 te verhogen naar 200 KT. Alleen door samenwerking kunnen we van een lineaire naar een circulaire economie gaan en uiteindelijk de keten sluiten om voor eens en altijd een einde te maken aan plastic afval.

Deze aanpak brengt partners en technologieën samen die onze wereld kunnen transformeren. TRUCIRCLE™ helpt bij het tot stand komen van nieuwe samenwerkingen en het creëren van een transparanter en duurzamer businessmodel. Dit is een enorme vooruitgang die helpt om de uitdagingen op te lossen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd

In 2020 worden enkele nieuwe samenwerkingsverbanden geïnitieerd en bekend gemaakt om verder vorm te geven aan een nieuwe wereld die verstandig omgaat met fossiele bronnen. TRUCIRCLE™, SABIC's portfolio van circulaire innovaties en oplossingen, is een belangrijke pijler om, samen met wereldwijde partners en medewerkers, de keten rond plastic afval te kunnen sluiten.