Opstart fabrieken na herstel PALL-leiding

13 augustus 2021|Nieuws

De aanvoerleiding naar Chemelot, die beschadigd raakte door de recente wateroverlast, is succesvol hersteld. Dit betekent dat een aantal fabrieken weer gaat opstarten om wederom op volle sterkte te kunnen opereren. De opstart van de fabrieken kan mogelijk gepaard gaan met een bruine pluim of fakkel boven het Chemelot-terrein.

Vanaf a.s. maandag 16 augustus wordt het opstartproces van de naftakraker Olefins 4 ingezet en zal naar verwachting in de loop van dinsdag 17 augustus worden afgerond. Om de naftakraker gecontroleerd en veilig op te starten, wordt er gebruik gemaakt van het fakkelsysteem. Het fakkelen kan gepaard gaan met licht- en/of geluidsoverlast. We doen ons uiterste best om het fakkelen tot een minimum te beperken en streven ernaar om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.  

Eventuele vragen of klachten kunnen worden doorgegeven via het gratis Milieuklachtennummer T 0800 022 33 63.

Meer informatie over fakkelen is te vinden via: www.chemelot.nl/bewustveilig/onderhoudsstop/fakkelen-naftakrakers

Betreffende gezondheid is meer informatie te vinden via de website van GGD Zuid-Limburg.

Lees ook: Wateroverlast Limburg beïnvloedt ook Chemelot