Nieuwe afblaasinstallatie SABIC een effectieve manier om verlies van plastic korrels vanuit Chemelot site te voorkomen

20 mei 2022|Nieuws

Om te voorkomen dat plastic korrels in het milieu terecht komen, reinigt SABIC de beladen vrachtwagens grondig voor ze de Chemelot site verlaten. Sinds 2021 gebeurt dat automatisch met behulp van een afblaasinstallatie. Een project dat inmiddels heeft geleid tot positieve resultaten, net als diverse andere activiteiten in het kader van Operation Clean Sweep, bedoeld om het verlies van plastic korrels op en rond Chemelot tot een minimum te beperken.

Van handmatig afblazen naar efficiënte installatie
Rob van den Heuvel Senior ‎Manager Operations Product Handling & Logistics bij SABIC: “Bij het beladen van vrachtauto’s bij onze polymeerfabrieken treedt korrelverlies op, dat is niet te voorkomen. Uiteraard werden de korrels die op de grond terecht kwamen opgeruimd, maar er bleven korrels achter op de vrachtwagen. Die belandden dan buiten de Chemelot site. Om dit te voorkomen werden de vrachtwagens in het verleden met perslucht schoon geblazen. Een arbeidsintensieve en weinig precieze oplossing.” Samen met dienstverlener Sitech Services zocht SABIC naar een betere oplossing. “We stuitten op een installatie die vrachtwagens onder alle weersomstandigheden vrijmaakt van korrels. Deze afblaasinstallatie kun je vergelijken met een wasstraat, maar in plaats van water en zeep gebruikt hij lucht om de vrachtwagens schoon te maken. Bij het inrijden van de installatie rijdt de vrachtwagen eerst over een stalen rooster, zodat restjes korrels uit de banden vallen. Als de vrachtwagen uit de afblaasinstallatie komt, verlaat hij de Chemelot site volledig schoon. Norbert Dubois, Manager Rotating Shop van Sitech: “Sitech leverde en onderhoudt de installatie de komende jaren voor SABIC. Daarbij is tevens gekeken naar de optimale constructie en locatie voor de installatie, te weten het plein waar de vrachtwagens Chemelot verlaten, op een paar honderd meter van de gate.”

Eerste positieve resultaten
Metingen op diverse locaties laten de eerste positieve resultaten zien; er worden duidelijk minder korrels aangetroffen in de zeven, maar ook langs de bermen. Zo zien we weinig korrels in het effluent van de waterzuiveringsinstallatie (IAZI) van Chemelot en overall een verlaging ten opzichte van de situatie voor de maatregelen van Operation Clean Sweep. Wat de nieuwe afblaasinstallatie betreft, werd vooraf ingeschat dat deze tussen de 20 en 40 kilo korrels per dag kon opruimen. Naast de afblaasinstallatie van SABIC zijn er filters geplaatst, plus afdekplaten op de straatkolken, zijn bodem en bermen gesaneerd en zijn training- en inspectierondes geïntensiveerd. Op deze wijze werd er in 2021 150 ton plastic opgevangen dat hergebruikt kan worden om nieuwe producten van te maken en is er 95.000 kg veegvuil afgevoerd tijdens de dagelijkse veegrondes, niet alleen op de Chemelot site, maar ook erbuiten.

Ook delen externe partijen zoals het RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) hun bevindingen met de intentie om van elkaar te leren en activiteiten om plastic afval in natuur en milieu te minimaliseren, zowel op en rond de site, een boost te geven. De faciliterende rol van Chemelot en het vergroten van samenwerking met bedrijven buiten de site moet ervoor zorgen dat we dit niveau vasthouden en samen het verlies van plastics tot een minimum beperken.


Onderdeel Operation Clean Sweep
Het plaatsen van de afblaasinstallatie sluit naadloos aan op Operation Clean Sweep (OCS), waar alle bedrijven op de Chemelot site aan meedoen die kunststof produceren, transporteren of verwerken. Dit internationale programma heeft tot doel vrijgekomen kunststof pellets, vlokken en poeder uit het milieu te weren. Rob van den Heuvel legt uit: “Het opruimen van korrels maakt deel uit van de jaarplannen van SABIC en de initiatieven die we hier ontplooien, kunnen we ook toepassen op andere sites van SABIC. Zo rijdt er bijvoorbeeld een veegmachine op het terrein om korrels op te vegen. En vijf jaar geleden hebben wij samen met Sitech een grootzeef geplaatst in de regenwaterafvoer op Chemelot die naar de IAZI gaat. Ook plaatsten we zeefjes in schoonwaterkolken op alle wegen en pleinen op Chemelot waarop siloauto’s rijden. Daarmee voorkomen we dat korrels in het water terechtkomen.”

Lees meer over Operation Clean Sweep
Via: Zo voorkomen we plastic in het milieu 

Bekijk onderstaand de video over activiteiten binnen het programma Operation Clean Sweep op Chemelot.