1 jaar Operation Clean Sweep: zo voorkomen we plastic in het milieu

02 september 2021|Nieuws

De producenten op Chemelot hebben een aantal concrete maatregelen getroffen om de hoeveelheid zichtbaar plastic zoals piepkleine korreltjes, sliertjes engelenhaar en poeder in het milieu aanzienlijk te verminderen.

De bedrijven op Chemelot nemen graag hun verantwoordelijkheid om de afgesproken klimaatdoelen te halen. We willen én kunnen daar een grote rol in spelen. Dat doen we door onze productieprocessen voortdurend te verbeteren, maar vooral ook door afval steeds meer als grondstof te gaan gebruiken. We vervangen daarmee ons eigen fossiel grondstofgebruik en we lossen het afvalprobleem op.

Chemelot zet al jaren stappen vanuit een duidelijke visie om in 2050 klimaatneutraal te produceren. Zo blijven alle producten die Chemelot vandaag maakt, ook in de toekomst beschikbaar, maar dan op een ‘groene’ manier. Daarvoor zet Chemelot in op zowel grondstoftransitie als op energietransitie. Hiermee loopt Chemelot voorop in Europa.

Die transities zijn meerjarenprogramma’s waar veel mensen aan werken en nieuwe technologieën voor worden neergezet. En niet alles gaat vanzelf; zo ontstond vliegenoverlast in de haven van Chemelot bij de opslag van plastic afval een paar jaar geleden waar de omgeving last van kreeg. Dat is niet de bedoeling en het probleem is aangepakt en opgelost.

Operation Clean Sweep

Een ander thema wat recent de volle aandacht heeft gekregen, is het Operation Clean Sweep (OCS) programma, met als doel dat er geen kunststof korrels of zogenoemde flakes in het milieu belanden. Op Chemelot ontwikkelen, maken en verwerken we de materialen die de basis vormen voor verschillende plastic eindproducten, te denken aan verpakkingen die het eten en drinken langer vers houden, onderdelen in de auto, fiets of mobiele telefoon of het beschermen van nieuwe online aanwinsten. Alle bedrijven die kunststof produceren, transporteren of verwerken op Chemelot zijn inmiddels aangesloten bij het Operation Clean Sweep programma.

Hoewel plastic het leven in veel opzichten een stuk beter en gemakkelijker gemaakt heeft, zet het ons ook voor de onvermijdelijke uitdaging van het voorkomen van plastic afval in het milieu. Die uitdaging gaan we op Chemelot graag aan.

Niet voor niets voldoen we aan een van de strengste milieuvergunningen van Nederland.

In Operation Clean Sweep ervaren bedrijven dat hun samenwerking vruchtbaar is door onder meer praktische verbetermaatregelen en succeservaringen met elkaar te delen. We nemen onze verantwoordelijkheid en zorgplicht zeer serieus. We hebben daarbij informatie gevraagd bij bedrijven in de Botlek (wat hebben jullie de laatste jaren aan extra maatregelen genomen) en ook de Plastics Europe organisatie en Plastic Soup Foundation gevraagd het belang hiervan uit te leggen. Zij hebben aangegeven dat zwerfafval en slijtage van autobanden op de weg de grootste hoeveelheid microplastics veroorzaken. Neemt niet weg dat ook de acties van Chemelot vanuit OCS een bijdrage zullen geven.

Concrete acties

De producenten op Chemelot hebben een aantal concrete maatregelen getroffen om de hoeveelheid zichtbaar plastic zoals piepkleine korreltjes, sliertjes engelenhaar en poeder in het milieu aanzienlijk te verminderen:

  • Bij een van de toegangspoorten is een speciale afblaasinstallatie ontwikkeld en geïnstalleerd, die auto’s en vrachtauto’s schoonblazen voordat ze het Chemelot-terrein verlaten.
  • Buiten het industrieterrein zijn de bermen langs de A2 gesaneerd; Rijkswaterstaat heeft de grond waarin granulaat is gevonden, weggehaald en vervangen.
  • Er is geïnvesteerd in speciale zeven op alle straatkolken, die voorkomen dat korreltjes richting riool gaan.
  • De frequentie waarmee veegwagens de straten op ons terrein wekelijks schoonvegen, is opgehoogd. Geregeld aangevuld met een vrachtauto met een grote, industriële stofzuiger.
  • Bij een bedrijf dat plastic in poedervorm produceert dat te fijn is voor de zeven op de straatkolken, is een speciaal filter met fijne mazen ontworpen dat het poeder tegenhoudt en het water laat doorsijpelen de grond in.
  • De operators van de diverse producenten motiveren vrachtwagenchauffeurs plastic deeltjes van het voertuig te verwijderen voordat ze het terrein verlaten.

En wat schoon water betreft, daar zijn al strenge regels waar we mee te maken hebben. Dit blijft een van onze speerpunten.

Duurzaamheid en circulariteit

Natuurlijk pakken we het probleem het liefst bij de bron aan. Op Chemelot zijn tal van grote en kleine projecten die duurzaamheid en circulariteit dichterbij brengen. Bijvoorbeeld de fabriek die SABIC en Plastic Energy in 2022 in gebruik nemen op het Chemelot-terrein. In deze fabriek wordt plastic afval omgezet in een nieuwe grondstof voor nieuwe, hoogwaardige producten.

Oplossingenfabriek

Chemelot heeft een rotsvast vertrouwen in techniek en vooruitgang. Op vele fronten zoekt Chemelot de samenwerking op met bedrijven, instellingen en overheden om bovenstaande ambities waar te maken. We pakken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid met beide handen aan. Chemelot is de oplossingenfabriek die Nederland nodig heeft. Dit laten we ook graag zien aan Nederland en de rest van Europa.