Cluster Energie Strategie Chemelot 2030-2050

21 april 2021|Nieuws

Tijdens het webinar "Duurzaam verbonden" - de rol van infrastructuur bij de verduurzaming van het industriecluster Chemelot, werd vandaag de Cluster Energie Strategie Chemelot aangeboden en toegelicht.

De Nederlandse industrie werkt volop aan het realiseren van de afgesproken klimaatdoelen. Dat geldt ook voor het industriecluster Chemelot. We gaan daarvoor onder andere onze productieprocessen verduurzamen en onze grondstoffen vergroenen. Maar wat betekent dit voor onze (energie-)infrastructuur?  Hebben we de juiste kabels en buisleidingen om die transitie richting 2050 te faciliteren? En zo nee, wat moet er dan gebeuren en wie moet daarvoor het initiatief nemen? En wat voor gevolgen hebben de circulaire ambities van Chemelot voor de infrastructuur van de toekomst? En wat betekent dat voor de samenwerking met andere clusters en met de buurlanden?

Om op al deze vragen antwoord te geven heeft het ministerie aan de Nederlandse industrieclusters gevraagd een Cluster Energie Strategie (CES) op te stellen.

De afgelopen tijd hebben we hier samen met TenneT, Gasunie, Enexis, Provincie Limburg en de bedrijven uit het Limburgs Energie Akkoord (LEA) hard aan gewerkt. Graag willen wij de inhoud van dit CES met u delen en u meenemen in onze ambities op het gebied van infrastructuur. Aan het woord komen diverse bedrijven en stakeholders.

Lees meer via deze link