Chemelot steunt Vaste Prik Sittard-Geleen

30 maart 2021|Nieuws

In juli 2020 heeft de directie van Chemelot Site Permit B.V. (CSP), houder van de milieuvergunning van het Chemelot-terrein, het Operation Clean Sweep® (OCS) – convenant ondertekend. Daarmee hebben we ons als Chemelot aan het doel van nul emissie van kunststof korrels, vlokken en poeder naar het milieu verbonden. Daarvoor zijn op het terrein verschillende maatregelen genomen. Door de ondertekening van het OCS-convenant en de getroffen maatregelen hebben we een goede stap gezet om onze zorgplicht voor mens en milieu te realiseren. Met de aansluiting bij de initiatieven van Vaste Prik Sittard-Geleen zetten we graag nog een stap verder.

Om de meest duurzame chemiesite van Europa te kunnen zijn, vraagt de zorgplicht van Chemelot maatregelen te treffen voor een schone omgeving. Hierbij is het voorkomen én het opruimen van plastic afval in het milieu van groot belang. Want alleen met aandacht voor onze omgeving, is er ook toekomst voor ons terrein!

Vorig jaar juli heeft de directie van Chemelot Site Permit B.V. (CSP), houder van de milieuvergunning van het Chemelot-terrein, het Operation Clean Sweep® (OCS) – convenant ondertekend. Daarmee hebben we ons als Chemelot aan het doel van nul emissie van kunststof korrels, vlokken en poeder naar het milieu verbonden. Inmiddels zijn er verschillende maatregelen op het terrein genomen: er zijn zeven straatkolken geplaatst, er is een schoonblaasinstallatie aanwezig, er worden veeg- en opruimacties uitgevoerd, bermen zijn gereinigd en in oktober 2020 is de bijeenkomst ‘Voorkomen dat plastic producten in het milieu terechtkomen door ketensamenwerking’ georganiseerd. Ook worden met regelmaat inspecties uitgevoerd op het terrein.

Door de ondertekening van het OCS-convenant en de getroffen maatregelen hebben we een goede stap gezet om onze zorgplicht voor mens en milieu te realiseren. Met de aansluiting bij de initiatieven van Vaste Prik zetten we graag een stap verder!

Vaste Prik is een groeiende club betrokken inwoners die zwerfafval opruimen, ook wel ploggers genaamd. De ploggers organiseren samen één keer in de maand een opruimactie in Sittard-Geleen om zo meer bewustwording te creëren en een schonere gemeente.

Lees ook: Operation Clean Sweep: naar 0 emissie van kunststof korrels