Zorg om continuïteit: ‘Kanaal kan niet maanden dicht’

06 september 2023|Nieuws

Chemelot maakt zich grote zorgen om de continuïteit en bereikbaarheid van de haven Stein nu Rijkswaterstaat van plan is het Julianakanaal maandenlang volledig af te sluiten. Het kanaal is een onmisbare noord-zuidroute voor de binnenvaart in de Benelux en essentieel voor de continuïteit van Chemelot. “Deze plannen vormen een groot risico voor de geruisloze economische levensader van Limburg”, stelt directeur Bob Joosten van Wessem Port Services, verantwoordelijk voor een groot deel van de logistiek in de haven van Chemelot.

Branchevereniging European Logistic Center Limburg weet dat het minimaal vier miljoen euro per dag kost als watergebonden grootverbruikers in Limburg de vaarroute niet kunnen gebruiken. Dat blijkt uit een eerste enquête onder tientallen bedrijven die verladen aan de Maasroute. Deze vier miljoen euro staan nog los van de kosten verderop in de keten en alternatief vervoer.

Bedrijfsvoering kritiek zonder vaarweg
De bedrijven op Chemelot geven bij de branchevereniging aan amper drie tot vijf dagen zonder scheepvaart te kunnen zonder dat de bedrijfsvoering kritiek wordt en de continuïteit in gevaar komt. De haven Stein is wezenlijk voor de aan- en afvoer van grondstoffen voor Chemelot en de producten van de bedrijven, met circa 3500 schepen per jaar. Het Julianakanaal, de Maas en het Belgische Albertkanaal vormen een zogenoemde natte rotonde van en naar de havens in Rotterdam en Antwerpen.

Sluizen, stuwen en andere kunstwerken in het Julianakanaal hebben een levensduur van 100 jaar. Omdat die termijn nu verstrijkt, moeten ze vervangen worden.Rijkswaterstaat (RWS) ziet dat de scheepvaart meer storingen ervaart en spreekt van een zware opgave. Tegelijkertijd maakt RWS het Julianakanaal geschikt voor grotere schepen. Over een lengte van drie kilometer moet het kanaal nog verbreed en verdiept worden.Voor dat laatste is een damwand geplaatst, waar in februari een lek is ontstaan. RWS “wil het geplande werk alleen uitvoeren als het kanaal volledig drooggelegd wordt”. Dit duurt tussen de drie en acht maanden, zegt de woordvoerder. Volgens hem is het nog niet duidelijk wanneer het kanaal wordt gestremd tussen de brug in Berg aan de Maas en de sluis in Born. “De insteek was en is volgend jaar zomer.”
Dit zou de grootste stremming zijn in de geschiedenis van het Julianakanaal.

De haven van Chemelot blijft dan enkel via de zuidkant bereikbaar. Volgens Wessem wordt de impact hiervan onvoldoende in kaart gebracht en is het uiterst zorgelijk dat deze impact tot op heden door RWS niet is meegenomen in zijn besluitvorming om het kanaal voor een langdurige periode droog te leggen. Een scheepslading producten van Chemelot richting Noord-Limburg zou dan via Antwerpen en Rotterdam moeten gaan.

Haven essentieel voor verduurzaming
Chemelot wil de eerste circulaire chemie- en materialensite van Europa zijn in 2050. De haven in Stein is van essentieel belang voor de verduurzaming van Chemelot. De fossiele grondstoffen nafta en aardgas die via buisleidingen naar het terrein komen, worden vervangen door groene reststromen zoals biomassa. Deze bulk vervoeren we het liefst via het water, omdat dat duurzamer en veiliger voor de omgeving is. Voor één scheepslading zijn anders 50/60 vrachtauto’s nodig.