Zo maken we Chemelot en de omgeving veiliger

17 mei 2023|Nieuws

Hoe maak je Chemelot en haar omgeving steeds een beetje veiliger? Dat doe je onder meer door afspraken te maken en samen te werken. Dat is ook de insteek van een veiligheidsconvenant dat later deze maand wordt ondertekend door Provincie Limburg, de drie gemeenten die rondom Chemelot liggen en natuurlijk Chemelot zelf. Stichting Chemelot, DSM Nederland en Chemelot Site Permit slaan de handen ineen met de overheden om zich hiervoor in te spannen.

Wat spreek je dan af? Dat ieder vanuit zijn eigen rol bij nieuwe plannen of besluiten meeweegt wat dit betekent voor de integrale veiligheid op en rondom Chemelot. En dat gaat over diverse onderwerpen: over goede planologie op en rondom Chemelot, over regels op Chemelot, hoe je voor nieuwe installaties de Beste Beschikbare Technieken voor veiligheid hanteert, maar ook over goede risicocommunicatie.

Is dat dan nodig? Dat is een beetje een gewetensvraag want je zou dan ook kunnen denken dat het nu niet veilig zou zijn. En dat is natuurlijk niet zo. Veilig werken en Samen Veilig rondom Chemelot, daar gaat het om. Je moet het convenant dan ook zo zien dat iedereen net nog weer een stap extra zet voor veiligheid.

En wat betekent dan samenwerken van Chemelot en overheid? De noodzaak van een versterking van de ambitie en samenwerking op het gebied van veiligheid was ook de boodschap van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2018 aan Chemelot en aan de Provincie en gemeenten. En met adviezen van een daarvoor ingerichte speciale commissie - de zogenaamde Technische Veiligheidscommissie [referentie] - is de basis gelegd voor een intensievere vorm van samenwerken in de vorm van een convenant.

En doet Chemelot nog meer? Veiligheid op Chemelot staat altijd op nummer 1 maar toen de Onderzoeksraad haar bevindingen presenteerde, gaven ze richting Chemelot het signaal ‘het mag allemaal wel wat ambitieuzer op het gebied van veiligheid’. Toen zijn op Chemelot meteen de handen ineengeslagen om middels het project Samen Bewust Veilig op heel Chemelot aan de slag te gaan met veiligheidsverbeteringen óp Chemelot.

En daar komt het convenant nu nog bovenop.

Op 25 mei is de ondertekening gepland en dan gaan we verder aan de slag!

In het project Samen Bewust Veilig focussen we op alle aspecten die je maar kunt bedenken: natuurlijk goed onderhoud, keuringen en inspecties, vakmanschap, samenwerking en vertrouwen, gedrag en leiderschap. De pijlers op deze foto staan levensgroot op verschillende plekken op het fabrieksterrein. Want veilig werken is het allerbelangrijkst en we willen natuurlijk graag ook gezond naar huis.