Volledig automatisch hogedrukreinigen van installatiedelen

02 april 2019|Nieuws

Afgelopen jaar heeft Vynova Beek, in nauwe samenwerking met fa. Peeters Group, een pilot gedaan om onder hoge druk en volledig automatisch, installatiedelen te reinigen.

De vaak moeilijke bereikbaarheid van bijvoorbeeld een vat dat moet worden gespoten, kan minder veilige omstandigheden met zich meebrengen. Om de veiligheid te verhogen en een beter reinigingseffect te bereiken bij de soms lastig te bereiken onderdelen, is een drietal hulpapparaten ontwikkeld:

De ‘Striker’ is een volautomatisch hulpmiddel welke van afstand bestuurd wordt. Dit hulpmiddel heeft een vast gemonteerde spuitkop, welke aan de werkzaamheden aangepast kan worden (roterend of vast).

De ‘Navigator’ is een volautomatisch hulpmiddel, welke aan een leiding of flens wordt gefixeerd en van afstand wordt bestuurd.

De ‘Slangstuwer’ is een volautomatisch hulpmiddel, welke aan een flens of leiding wordt gefixeerd en van afstand wordt bestuurd.

Vervolgens heeft Vynova Beek door fa. Peeters Group een vat (S-1362) met bijbehorend leidingwerk laten reinigen. Het betreffende vat S1362 is open-gesleuteld en diverse aansluitflenzen zijn voorzien van een blindflens. Daarna is er door een open flens aan de bovenzijde van het vat een hogedrukslang gestoken en deze slang is aan een tankwaskop gekoppeld via het mangat van het vat.

Het mangat is daarna gesloten om de uittredende HD waterstraal tijdens het reinigen in het vat te houden. Na afloop is de tankwaskop weggenomen en de blindflenzen zijn verwijderd.

De ‘lastig bereikbare’ (kritische) tube aan de achterzijde is gereinigd met de ‘Striker’. Dit is via het open mangat vanuit de binnenzijde gedaan.

Met de ‘Navigator’ zijn de flenzen, inclusief pakkingvlakken van het vat volautomatisch gereinigd. 

De vaste leiding op de 12-metervloer is in diverse delen gereinigd. Deze delen zijn vooraf los gesleuteld. De reiniging is door middel van de ‘Slangstuwer’ uitgevoerd door een dikke spuitkop.

Losse delen en leidingen zijn naar de spuitplaats vervoerd en daar gereinigd in de spuitcontainer. Deze delen zijn in de spuitcontainer gefixeerd en met de ‘Striker’ gereinigd. 

Zo werken we vanuit Vynova Samen bewust veilig!