Vijf rechtszaken over juridische verantwoordelijkheid

31 oktober 2023|Nieuws

In november zijn er zittingsdagen bij de rechtbank in Den Bosch naar aanleiding van incidenten uit 2015-2017 en 2019. Chemelot betreurt deze incidenten, de slachtoffers en de impact op de omgeving.

Veiligheid verbeteren is een continu proces van iedereen op Chemelot, waarin het voorkomen van ongevallen het allerbelangrijkst is.

De bedrijven hebben deze incidenten onderzocht en geëvalueerd en verbetermaatregelen uitgevoerd. Daarna heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid ze ook nog diepgaand onderzocht en waardevolle aanbevelingen gedaan. Hiermee zijn werkwijzen en processen verder aangescherpt.
De rechtszaken vormen het sluitstuk van het gesprek over de juridische verantwoordelijkheid voor de incidenten.