verslag omwonenden bijeenkomst 13 december jl.

24 december 2018|Nieuws

Op donderdag 13 december jl. vond in de Hanenhof een bijeenkomst plaats voor omwonenden om hen bij te praten over de ambitie en plannen van Chemelot rondom het onderwerp veiligheid.

Vanuit Chemelot is de ambitie uitgesproken dat Chemelot uiterlijk in 2025 de meest veilige, duurzame en competitieve site van West-Europa wil zijn. Dit willen we omdat we de huidige veiligheidsprestaties kunnen verbeteren.

Deze ambitie is mede ingegeven door de publicatie van het rapport “Chemie in samenwerking; risicobeheersing op het industriecomplex Chemelot’ dat in juni jl. is gepubliceerd door de OvV. In het daaraan voorafgaande onderzoek zijn drie aspecten aan de orde gekomen; beheersing van de veiligheidsrisico’s op Chemelot, de rol en verantwoordelijkheid van overheidspartijen en de zwakke plekken binnen de procesveiligheid tijdens ongevallen in 2015/2016.

Robert Claasen, directeur Chemelot, gaf een toelichting over het project en de plannen en vervolgens was er volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Namens Chemelot was er vertegenwoordiging aanwezig vanuit de Brightlands Chemelot Campus, Chemelot Site Permit en ook vanuit diverse bedrijven die zijn gevestigd op het terrein.

Veiligheid is een belangrijke onderscheidende factor om te komen tot onze ambitie. Concreet betekent dit dat we onze veiligheidsprestaties de komende jaren jaarlijks moeten verbeteren. Dat is een stevige uitdaging! Om deze gezamenlijke veiligheidsambities te kunnen realiseren zijn we gezamenlijk hiermee aan de slag gegaan. Sinds deze zomer is er een Chemelot-breed programma van start gegaan om deze doelstelling te kunnen bereiken. Dit is een belangrijk project voor Chemelot in de toekomst en dus voor ons allemaal, dus ook voor onze omwonenden. Het programma kent drie speerpunten;

1.    Hoe komen we tot een wezenlijk veilige cultuur met elkaar?

2.    Hoe zetten we de aansturing en processen op Chemelot scherper neer?

3.    Hoe krijgen we onze installaties veiliger en stabieler?  

De komende periode worden de speerpunten verder opgepakt en uitgevoerd door zo’n 200 medewerkers vanuit de bedrijven die aanwezig zijn op het terrein. Vanuit Chemelot is aangegeven dat omwonenden regelmatig op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen op dit gebied, maar ook over andere ontwikkelingen op het terrein.

Er wordt zeker veel aandacht besteed aan veiligheid op het terrein en in de fabrieken en bedrijven die op het terrein zijn gevestigd. Iedereen zet zich iedere dag opnieuw, in, om veiligheid op het hoogste niveau te houden en steeds verder te verbeteren. Medewerkers worden goed opgeleid, er wordt regelmatig getraind, er worden oefeningen gedan en de medewerkers op de locatie zijn op de hoogte van de procedures en instructies. Veiligheid is een continu verbeterproces en is nooit klaar.

Ondanks alle inspanningen die gedaan worden op alle fronten, kunnen incidenten helaas niet voor 100% uitgesloten worden.

Op het gebied van veiligheid is informatie te vinden op de website van Chemelot

Wanneer er zich een bijzonder voorval voordoet, zoals een verstoring in het productieproces, en de omgeving kan hier hinder van ondervinden, dan melden we dit zo snel mogelijk via internet en de social media kanalen. Wanneer omwonenden hinder ondervinden en vermoeden dat dit van Chemelot afkomstig is, kan er contact opgenomen worden met de Milieuklachtenlijn via het telefoonnummer 0800 – 0223363.

Chemelot geeft geen informatie met betrekking tot de gezondheid. Hiervoor verwijzen wij altijd door naar de GGD Zuid Limburg. Ook op de website van de GGD is informatie over gezondheid in relatie tot stoffen die vrij kunnen komen te vinden op de website