Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Chemelot nemen deel aan Europees subsidietraject

03 december 2020|Nieuws

Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Chemelot hebben beide een subsidie ontvangen van de Europese Commissie. Samen met andere Europese overheidsorganisaties, bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen richten ze zich de komende jaren op het versterken van de verbinding tussen technologie en samenleving. Dat doen ze binnen het zogenaamde ‘LINKS’-traject. Vrije Universiteit Amsterdam is de hoofdaanvrager van het project. Einddoel is het verbeteren van de maatschappelijke veerkracht in het geval van een (eventuele) ramp of crisis. Het traject duurt in totaal 3.5 jaar.

Vanwege de gezamenlijke rol en verantwoordelijkheid richting omwonenden vinden Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Chemelot het van groot belang om hierin gezamenlijk op te trekken. Het LINKS-traject heeft voornamelijk raakvlakken met risico- en crisiscommunicatie; een gebied waarop Chemelot en Veiligheidsregio Zuid-Limburg sowieso al nauw samenwerken. Met het huidige traject wordt die samenwerking verder uitgebreid en geïntensiveerd. In het kader van het traject zullen beide partijen intensief samenwerken met collega’s van Vrije Universiteit Amsterdam. Het subsidietraject duurt in totaal 3,5 jaar en is in juni 2020 officieel gestart. Het traject duurt tot november 2023.

Maatschappelijke veerkracht door verbinding tussen technologie en maatschappij
Het doel van het traject is om te komen tot een sterkere verbinding tussen technologie en maatschappij. Die verbinding moet leiden tot een grotere maatschappelijke veerkracht tijdens een incident, ramp of crisis. Daarbij is specifiek aandacht voor de inzet en het gebruik van social media als interactief platform: om de samenleving te informeren over een specifieke ramp of crisis, maar ook als middel om eventuele inzichten op te halen en te gebruiken voor het bestrijden van het incident (ook wel ‘crowd sourcing’ genoemd).

LINKS-raamwerk voor onderzoekers, beleidsmakers en practici
Uiteindelijk moet dit leiden tot een raamwerk dat bestaat uit wetenschappelijke methoden, praktische middelen en richtlijnen voor onderzoekers, beleidsmakers en practici. Het raamwerk zal ontwikkeld en getest worden aan de hand van vijf Europese crisistypen (te weten: aardbeving, overstroming, industriële crisis, terrorisme, en droogte.). Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam dragen Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Chemelot zorg voor het scenario dat ingaat op risico’s, mogelijke ongevallen en crises op en rondom het terrein van Chemelot.

Horizon 2020 brengt Europese instellingen bij elkaar voor onderzoek en ontwikkeling
Het LINKS-traject is onderdeel van het subsidieprogramma Horizon 2020: het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en ontwikkeling. Door middel van dit programma kunnen maatschappelijke thema’s zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt worden. Op die manier kunnen Europese instellingen en overheidsorganisaties van elkaar leren, waardoor voor vergelijkbare problemen gezamenlijk oplossingen kunnen ontstaan. In totaal werken binnen LINKS 17 partijen met elkaar samen.

Meer informatie Links Project