Veiligheid op Chemelot, zo zit het

10 januari 2023|Nieuws

Chemelot is een belangrijk chemisch industrieterrein in Limburg. Met essentiële basisindustrie, omdat de grondstoffen die wij produceren gebruikt worden in zo goed als alle industriële en agrarische producten. Ze bepalen in belangrijke mate ons welzijn en onze welvaart. Op het gebied van veiligheid leggen we de lat hoog.

Intensieve samenwerking

Even terug in de tijd: van 2015-2017 zijn veiligheidsincidenten gebeurd op Chemelot.
Op basis hiervan heeft de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) in 2018 een onderzoeksrapport met aanbevelingen opgesteld. Daaruit is gebleken dat Chemelot voldoet aan alle wettelijke eisen, maar is het advies gegeven om de ambities voor veiligheid hoger te leggen dan de wettelijke eisen.

De veiligheid op en om de Chemelot site is voor ons het allerbelangrijkst. We kijken steeds hoe het nog beter kan. Daarom werken de bedrijven op Chemelot intensief samen, nemen hun verantwoordelijkheid en spannen zich blijvend ambitieus in voor veiligheid.

Hieruit is het programma ‘Samen Bewust Veilig’ ontstaan, waar achttien werkgroepen met vertegenwoordigers van heel Chemelot en de firma’s die regelmatig op Chemelot werken zich hebben ingespannen om verbetervoorstellen voor alle bedrijven te maken.


Ambitieus veiligheidskader

Een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad aan de omgeving was om gezamenlijk te komen tot een veiligheidsvisie voor Chemelot en haar omgeving. Deze veiligheidsvisie hebben de Provincie en de omliggende gemeenten gepresenteerd in 2019.

Een Technische Veiligheidscommissie (TVC) heeft op basis hiervan adviezen opgesteld. Het afgelopen jaar heeft een werkgroep zich gebogen over de uitwerking van deze adviezen om tot een veiligheidsconvenant te komen tussen Provincie, gemeenten en Chemelot.

De aanbevelingen zijn nu voorgelegd aan de gemeenteraden van Sittard-Geleen, Stein en Beek en aan Provinciale Staten. De afspraken zijn gericht op een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving. We gaan in maart dit veiligheidsconvenant gezamenlijk ondertekenen.

Veiligheid en duurzaamheid zijn kernwaarden in de Chemelot-ambitie om uit te groeien tot de meest veilige en meest duurzame chemie- en materialensite in Europa in 2025. Dit is een continu proces waar wij iedere dag mee bezig zijn en onze inspanningen richten op het voorkomen van ongevallen.


Samen veilig rondom Chemelot

We zitten dan ook niet stil. In september is Chemelot samen met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de omliggende gemeenten gestart met de campagne ‘Samen veilig rondom Chemelot’. We leggen de komende jaren gezamenlijk uit wat de risico’s zijn van wonen en werken vlakbij het chemisch industrieterrein. En natuurlijk hoe wij de veiligheid waarborgen, wat de overheden doen en wat je zelf kunt ondernemen als er onverhoopt toch iets zou gebeuren.

Zo hebben we een nieuwe meterkastkaart ontwikkeld die aangeeft welke maatregelen je in dat geval het best kunt nemen. En publiceren we geregeld online wat je kunt zien of horen in de buurt van ons terrein en wat dat betekent.