Veiligheid op Chemelot is een continu proces

07 november 2023|Nieuws

Op Chemelot zijn regelmatig veiligheidsinspecties om te zorgen dat bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, blijven voldoen aan strenge veiligheidsnormen. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) voert deze inspecties uit in samenwerking met de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zuid-Limburg en de Arbeidsinspectie.

De inspectieteams kijken kritisch naar aspecten als veiligheidsrisico’s, milieueffecten, de veiligheid van de medewerkers op het terrein en de werking van alarmsystemen. Ze zijn ook alert op het beschermen van de omwonenden en het milieu. Samen streven VRZL en Chemelot naar een veilige omgeving voor iedereen. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid en heeft de hoogste prioriteit.

Chemelot heeft trouwens een eigen bedrijfsbrandweer die zo gespecialiseerd is, dat ze ook wordt ingezet bij calamiteiten in de regio zoals grote branden. Door de nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio kunnen we snel en effectief handelen.

“Wij kijken dan met name naar veiligheidsrisico’s en het voorkomen ervan, zegt de specialist Industriële Veiligheid bij de VRZL. Lees hier het hele artikel van 'Samen veilig rondom Chemelot', de samenwerking van VRZL, Chemelot en de omliggende drie gemeenten.