Update periodiek onderhoud grondfakkel naftakraker Olefins 3

22 november 2019|Nieuws

Sinds zondag 17 november jl. wordt periodiek onderhoud verricht aan de grondfakkel van naftakraker Olefins 3. In de loop van de komende week zullen de onderhoudswerkzaamheden worden afgerond en wordt de grondfakkel weer in bedrijf genomen.

Gedurende de onderhoudswerkzaamheden is vanuit veiligheidsbeheersing mogelijk een vlam zichtbaar op de torenfakkel van de kraker. SABIC streeft ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Wanneer er vragen of klachten zijn, kan er contact opgenomen worden met de Milieuklachtenlijn van Chemelot via het telefoonnummer 0800-0223363.

Voor meer informatie over fakkelen naftakrakers klik hier.