Toelichting Chemelot op ontwerp klimaatakkoord

21 december 2018|Nieuws

Het vandaag gepresenteerde ontwerp Klimaatakkoord is goed nieuws voor Nederland. Het laat zien dat de ambitie voor een CO2-reductie van 49% in 2030 haalbaar is en dat betrokken partijen er gezamenlijk de schouders onder willen zetten.
Ook Chemelot als één van de grote industriële clusters in ons land, is met executive director Robert Claasen nauw betrokken bij de totstandkoming.

Chemelot Executive Director Robert Claasen geeft naar aanleiding van het ontwerp klimaatakkoord de volgende toelichting:  "De opgave die voor ons ligt is enorm. We hebben eerder dit jaar als gezamenlijke bedrijven op Chemelot plannen gepresenteerd voor een gehele CO2-neutrale chemiesite in 2050. Om dit te bereiken zijn echter gigantische inspanning, innovaties en investeringen noodzakelijk.

Tegelijkertijd is het van belang dat de industrie concurrerend blijft ten opzichte van andere landen. Het nu voorliggende ontwerp akkoord is een belangrijke stap om de doelstellingen in 2030 te realiseren. Bedrijven krijgen forse taakstellingen voor CO2-reductie en ontvangen boetes wanneer ze zich niet aan de afspraken houden. Aan de andere kant worden de bedrijven ondersteund in het uitrollen van nieuwe technieken en het opzetten van nieuwe installaties. 

Tijdens de onderhandelingen heeft Chemelot zich hard gemaakt voor de aansluiting dat het cluster, en daarmee de hele regio, op de te ontwikkelen infrastructuur die nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te realiseren. Daarnaast is ingezet op technologieën die van belang zijn om de Chemelot-doelstelling voor 2030 te realiseren zoals de ondergrondse opslag van CO2 onder de zeebodem (CCS).

Het ontwerp akkoord onderkent het belang van de industrie die bijdraagt aan banen, MKB, onderwijs en onderzoek en is al met al een evenwichtig pakket. Daarnaast biedt het ontwerp akkoord voor een chemiesite als Chemelot ook tal van kansen om innovaties te ontwikkelen en voorop te lopen in de wereld.

We hebben daarvoor alles in huis en de regio heeft in het verleden laten zien dat we in staat zijn grote transformaties door te voeren.

Samen met bijvoorbeeld de provincie zijn we er van overtuigd dat we met dit ontwerp akkoord met vertrouwen kunnen werken aan zowel de verdere verduurzaming en ontwikkeling van onze regionale economie".

Lees hier de Hoofdpunten van het Ontwerp Klimaatakkoord vanuit de industrie