Succesvolle eerste inzet Platform Industriële Incidentbestrijding

30 juli 2021|Nieuws

Door een dreigende dijkdoorbraak in het Julianakanaal, waar Chemelot zijn proces/koelwater betrekt, ontstond het gevaar dat de fabrieken op Chemelot niet meer over voldoende water zouden beschikken. Tijd voor het Platform Industriële Incidentbestrijding om in actie te komen.

Vanwege de extreme hoeveelheid regen werd het zuiden van Limburg medio juli tot rampgebied verklaard. Chemiesite Chemelot in Geleen ligt net buiten het getroffen gebied en ondervond geen overlast van het wassende water. Tot op 16 juli de dijk van het Julianakanaal in Meerssen dreigde te bezwijken. Omringende dorpen en buurtschappen werden snel geëvacueerd. Chemelot zou bij een dijkdoorbraak niet onder water komen te staan, maar zou bij een te grote daling van het waterpeil in het Julianakanaal wel te maken krijgen met een tekort aan proces-/koelwater, want dit wordt betrokken uit het Julianakanaal. Met als gevolg tijdelijk afschakelen van fabrieken en de eventuele daarbij optredende overlast voor de omgeving, zoals affakkelen en geluidsoverlast.  

Telefoontje

Gelukkig was begin vorig jaar het Platform Industriële Incidentbestrijding (PII) opgericht, een samenwerkingsverband van de bedrijfsbrandweer van Dow Terneuzen, Shell Moerdijk, Gezamenlijke Brandweer Rotterdam en Sitech Geleen. Om toerbeurt staat bij elk lid een PII-coördinator paraat. De aanvrager signaleert een probleem, alarmeert via het PII-alarmnummer de dienstdoende PII-coördinator en overlegt hoe verder te handelen. In dit geval kwam het telefoontje van Sitech. Na overleg werd besloten alle leden van het PII te alarmeren. Online vooroverleg volgde, waarin de hulpvraag en de gewenste bijstand werden besproken. Het Actiecentrum Chemelot kwam met het idee om water naar de site brengen, en het PII bleek daarin een rol te kunnen spelen met het beschikbaar stellen van hun benodigde systemen.

Pompen

De bedrijfsbrandweer van Gezamenlijke Brandweer Rotterdam, Shell en Dow rukten met grootwater-transportsystemen en grootvermogen-bluswaterpompen op naar Chemelot. Dow werd voor deze assistentie ondersteund door de Veiligheidsregio Zeeland. De Nationale Politie ondersteunde de verplaatsing van de eenheden. Het plan was om een slangenverbinding te leggen tussen de Maas bij de Urweg in Urmond en het waterinnamepunt van de Chemelot-site. Rond 20:30 uur waren alle eenheden aanwezig op de site. Ter plaatse voerden de liaisons samen met de Officier van Dienst Chemelot de verkenning uit betreffende opstelplaatsen voor pompen en slangenwegen.

Toen de slangen met een vrachtwagen op het traject werden uitgerold, kwam het signaal dat de noodreparatie aan de dijk in het Julianakanaal was gelukt en de geëvacueerde bewoners terug konden naar hun dorpen. Toen wist ook het actiecentrum van Chemelot dat het kanaal bruikbaar zou blijven voor de aanvoer van water.

Testcase

Het was de eerste keer sinds de oprichting dat het PII in actie kwam, en in die zin was het een testcase. Een geslaagde testcase. Het Platform Industriële Incidentenbestrijding is in staat om samen heel snel kennis, kunde en middelen te coördineren en in te zetten. We kijken terug op een succesvolle operatie. En dankzij de enorme denkkracht van de aangesloten organisaties kunnen we snel met oplossingen komen. Dat is de kracht van het PII!

PII

PII (Platform Industriële Incidentenbestrijding) is de samenwerking van de brandweerkorpsen van VNCI-leden Sitech Geleen, Dow Terneuzen en Shell Moerdijk en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam. PII is in januari 2020 operationeel geworden, met als doel snel en adequaat te kunnen reageren op industriële incidenten. Voor bestrijding van dit soort incidenten is specifieke kennis, kunde en materieel nodig. PII wisselt niet alleen kennis en ervaringen uit, maar de betrokken partijen helpen elkaar ook bij grote en/of complexe incidenten. Door de kennisbundeling is het ook mogelijk de publieke brandweer waar nodig te ondersteunen. Met hun specialistische kennis kunnen de korpsleden een hulpvraag bij een incident beoordelen. Dat bespaart tijd waardoor de hulpverlening adequater en effectiever kan worden ondersteund.


Foto: Boosterpomp Gezamenlijk Brandweer Rotterdam en boosterpomp van de brandweer Industriepark Dow, Terneuzen.

Foto: Bijstandsverlenend schuimblusvoertuig Shell bij kazerne bedrijfsbrandweer Chemelot.

Foto: Watertransportsystemen gezamenlijke brandweer op Chemelot terrein.

Foto: Bijstandsverlenende eenheden van het PII verlaten in de nachtelijke uren de Chemelot site.