Stop Borealis met strikte voorzorgsmaatregelen

20 maart 2020|Nieuws

Vorige week heeft de Nederlandse overheid dat grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen als vitaal proces is aangewezen. Dit geldt ook voor de activiteiten van Borealis.

Het is goed je te realiseren  dat Borealis Plastomers, gevestigd op het Chemelot terrein, grondstoffen produceert voor onder andere medische toepassingen. Toepassingen die in deze bijzondere tijd heel erg nodig zijn.

Daarom is het van groot belang dat wij alles in het werk stellen om de stop, waar de fabriek momenteel mee te maken heeft, zo snel als mogelijk af te ronden (rond de tweede week van april) en onze fabrieken weer aan het draaien te krijgen.

De juiste balans tussen de maatschappelijke functie van ons bedrijf (belangrijke grondstoffen produceren) en de gezondheid van onze medewerkers (beschermen tegen coronavirus) realiseren wij ons terdege.

Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat wij een groot aantal maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken voor de 500 medewerkers die betrokken zijn bij deze stop. De komende weken zal het aantal medewerkers snel teruglopen.  Wij volgen de adviezen die worden gegeven door het RIVM. Dit komt dit neer op:

  • Er wordt maximaal ingezet op thuiswerk waar mogelijk
  • De hygiënevoorschriften worden zeer strikt opgevolgd
  • De sociale afstand wordt gerespecteerd en wanneer dit niet kan (vanwege werkzaamheden)  beschermen we de mensen preventief door aanvullende maatregelen. 

Deze maatregelen passen we toe voor onze eigen medewerkers en voor de contractors, die tijdens de stop aan het werk zijn. We zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd gemakkelijk is, maar wel  absoluut noodzakelijk voor de gezondheid van iedereen.